2 góc trong cùng phía

      209

(widehat A_4) và (widehat B_2); (widehat A_1) cùng (widehat B_3)

+ tứ cặp góc đồng vị

(widehat A_2) và (widehat B_2); (widehat A_3) và (widehat B_3); (widehat A_4) với (widehat B_4); (widehat A_1) và (widehat B_1)

+ nhì cặp góc trong cùng phía

(widehat A_1) cùng (widehat B_2); (widehat A_4) cùng (widehat B_3)

Quan hệ giữa các cặp góc

Nếu hai tuyến đường thẳng giảm một đường thẳng thứ bố và trong các góc tạo thành thành tất cả một cặp góc so le trong đều nhau thì:

+ nhì góc so le trong còn sót lại bằng nhau

+ hai góc đồng vị bằng nhau

+ nhị góc trong cùng phía bù nhau


Bạn đang xem: 2 góc trong cùng phía

Ví dụ: (widehat A_1 = widehat B_1 Rightarrow left{ eginarraylwidehat A_2 = widehat B_2\widehat A_3 = widehat B_1\widehat A_2 + widehat B_1 = 180^0endarray ight.)

*

II. Các dạng toán thường xuyên gặp

Dạng 1: xác minh các cặp góc so le trong, cặp góc đồng vị, cặp góc trong cùng phía

Phương pháp:

Căn cứ vào địa điểm của góc so với hai tuyến đường thẳng và mặt đường thẳng vật dụng ba

Dạng 2: Tính số đo góc lúc biết 1 trong những bốn góc sản xuất bởi hai tuyến phố thẳng

Phương pháp:

Chú ý đến tính chất các góc đối đỉnh và những góc kề bù

Dạng 3: Tìm các cặp góc bởi nhau, cặp góc bù nhau

Phương pháp:

Sử dụng dục tình giữa các cặp góc so le trong, cặp góc đồng vị cùng cặp góc trong thuộc phía.


Mục lục - Toán 7
CHƯƠNG 1: SỐ HỮU TỈ, SỐ THỰC
bài 1: Tập hòa hợp Q những số hữu tỉ
bài xích 2: Cộng, trừ các số hữu tỉ
bài 3: Nhân, chia những số hữu tỉ
bài bác 4: giá bán trị hoàn hảo của một số hữu tỉ. Cộng-trừ-nhân-chia số thập phân
bài bác 5: Lũy vượt của một trong những hữu tỉ
bài bác 6: tỉ lệ thức
bài bác 7: đặc thù cơ bạn dạng của dãy tỉ số đều nhau
bài xích 8: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần trả
bài bác 9: có tác dụng tròn số
bài 10: Số vô tỉ. Tư tưởng về căn bậc nhị
bài bác 11: Số thực
bài bác 12: Số hữu tỉ. Số thực
CHƯƠNG 2: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ
bài 1: Đại lượng tỉ lệ thành phần thuận
bài 2: Đại lượng tỉ lệ nghịch
bài 3: Hàm số. Khía cạnh phẳng tọa độ
bài xích 4: Đồ thị hàm số y=ax (a không giống 0)
bài bác 5: Ôn tập chương 2: Hàm số và đồ thị
CHƯƠNG 3: THỐNG KÊ
bài bác 1: thu thập số liệu, thống kê, tần số
bài xích 2: Bảng tần số của tín hiệu
bài xích 3: Biểu đồ. Số trung bình cộng và kiểu mẫu của dấu hiệu
bài xích 4: Ôn tập chương 3: thống kê lại
CHƯƠNG 4: BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
bài 1: tư tưởng về biểu thức đại số
bài xích 2: giá trị của một biểu thức đại số
bài bác 3: Đơn thức
bài bác 4: Đơn thức đồng dạng
bài 5: Đa thức

Xem thêm: Của Anh Ấy Tiếng Anh Là Gì Trong Tiếng Anh? Anh Ấy In English

bài 6: cùng trừ nhiều thức
bài 7: Đa thức một biến chuyển
bài 8: cùng trừ nhiều thức một biến
bài bác 9: Nghiệm của nhiều thức một biến hóa
bài 10: Ôn tập chương 4: Biểu thức đại số
CHƯƠNG 5: ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC, ĐƯỜNG THẲNG song SONG
bài 1: hai góc đối đỉnh
bài bác 2: hai tuyến phố thẳng vuông góc
bài 3: các góc tạo vày một con đường thẳng cắt hai đường thẳng
bài 4: hai tuyến đường thẳng tuy nhiên song.Tiên đề Ơ-clit về hai tuyến đường thẳng tuy vậy song
bài xích 5: tự vuông góc đến tuy nhiên song
bài bác 6: Định lý
CHƯƠNG 6: TAM GIÁC
bài bác 1: Tổng cha góc của một tam giác
bài bác 2: nhị tam giác cân nhau
bài 3: ngôi trường hợp bằng nhau trước tiên của tam giác cạnh-cạnh-cạnh
bài bác 4: trường hợp đều nhau thứ nhị của tam giác cạnh-góc-cạnh
bài xích 5: trường hợp bằng nhau thứ bố của tam giác góc-cạnh-góc
bài xích 6: Tam giác cân
bài 7: Định lý Pytago
bài 8: những trường hợp cân nhau của tam giác vuông
bài xích 9: Ôn tập chương 6: TAM GIÁC
CHƯƠNG 7: quan tiền HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ trong TAM GIÁC. CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY trong TAM GIÁC
bài bác 1: dục tình giữa góc với cạnh đối lập trong một tam giác
bài 2: quan hệ tình dục giữa đường vuông góc và con đường xiên, mặt đường xiên với hình chiếu
bài 3: quan hệ giới tính giữa cha cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác
bài xích 4: đặc điểm ba mặt đường trung tuyến của tam giác
bài xích 5: tính chất ba đường phân giác
bài 6: đặc thù đường trung trực của đoạn thẳng, của tam giác
bài bác 7: tính chất ba con đường cao của tam giác
bài bác 8: Ôn tập chương 7
*

*

học tập toán trực tuyến, tìm kiếm kiếm tư liệu toán và share kiến thức toán học.