2 lực đồng quy là gì

      124

Muốn tổng phù hợp hai lực có giá đồng quy công dụng lên một vật rắn, thứ 1 ta nên trượt nhì vectơ lực kia trên giá của chúng tới điểm đồng quy, rồi áp dụng quy tắc hình bình hành nhằm tìm hòa hợp lực.

Bạn đang xem: 2 lực đồng quy là gì

*

Ví dụ: Một quả ước đồng chất có trọng lượng 3kg được treo vào tường nhờ một gai dây. Dây có tác dụng với tường một góc α = 200. Làm lơ ma sát ở vị trí tiếp xúc của quả cầu với tường. Mang đến g = 9.8 m/s2. Hãy khẳng định lực căng của dây tính năng lên quả cầu.

*

Ta trượt ba lực trên giá bán của chúng đến điểm đồng quy, rồi tiến hành phép tổng hòa hợp lực như đã làm với hóa học điểm. 

*

Cùng đứng đầu lời giải đọc thêm về luật lệ này nhé.

1. Thích hợp lực của nhì lực đồng quy là gì?

Hợp lực của hai lực đồng quy, đồng phẳng tác dụng vào cùng một vật rắn là 1 trong lực cùng phía trong mặt phẳng chứa hai lực đó, có tính năng giống hệt nhị lực thành phần.

2. Quy tắc hòa hợp hai lực đồng quy đồng phẳng (cùng nằm trên mặt phẳng)

2.1. Trường hợp 1: hòa hợp hai lực đồng quy, đồng phẳng cùng chức năng vào một thiết bị rắn

Phương pháp: Áp dụng phép tắc hình bình hành nhằm tìm phù hợp lực của nhì lực đồng quy tác dụng vào vật rån.

*

2.2 Trường đúng theo 2: thích hợp hai lực đồng phẳng, không đồng quy

Phương pháp: Trượt điểm đặt hai lực trên giá của hai lực tính năng vào trang bị rắn đến điểm đồng quy, sau đó áp dụng phép tắc hình bình hành nhằm tìm đúng theo của nhị lực đồng quy chức năng vào trang bị rắn.

*

Kết luận:

Quy tắc hợp hai lực đồng quy không tuy vậy song cùng nằm trên mặt phẳng: Trượt nhị lực trên giá bán của chúng đến điểm đồng quy rồi áp dụng quy tắc hình bình hành nhằm tìm vừa lòng lực của hai lực đồng quy.

*

3. Bài bác tập minh họa

Bài 1: Một hóa học điểm chịu những lực công dụng có phía như hình mẫu vẽ và bao gồm độ khủng lần lượt là F1 = 60N, F2 = 30N, F3 = 40N. Xác định hướng và độ béo lực tổng hợp công dụng lên chất điểm.

Xem thêm: Cách Tạo Liên Kết Giữa Các Bảng Trong Sql, Hướng Dẫn Tạo Bảng Trong Sql Server

*

Lời giải:

Ta tổng hợp những lực như hình vẽ:

*
*

Bài 2: Cho nhị lực đồng quy có độ lớn 4(N) và 5(N) hợp với nhau một góc α. Tính góc α ? Biết rằng hợp lực của nhì lực trên có độ lớn bằng 7,8(N).

Lời giải:

Ta tất cả F1 = 4 N

F2 = 5 N

F = 7.8 N

Hỏi α = ?

Theo công thức của nguyên tắc hình bình hành:

F2 = F12 + F22 + 2.F1.F2.cosα

Suy ra α = 60°15"

Bài 3: Một vật dụng nằm cùng bề mặt nghiêng góc 300 so với phương ngang chịu tác dụng của trọng lực có độ bự là 50 N. Xác định độ lớn những thành phần của trọng lực theo phương vuông góc và song song với khía cạnh nghiêng.

Lời giải:

*

Bài 4: Cho ba lực đồng qui cùng nằm trên một mặt phẳng, có độ lớn F1 = F2 = F3 = 20(N) và từng đôi một hợp với nhau thành góc 120° . Hợp lực của chúng có độ lớn là bao nhiêu?

Lời giải:

*

Ta có F→ = F1→ + F2→ + F3→

Hay F→ = F1→ + F23→

Trên hình ta thấy F23 có độ mập là F23 = 2F2cos60° = F1

Mà F23 cùng phương ngược chiều với F1 nên Fhl = 0

Bài 5: Tính vừa lòng lực của hai lực đồng quy F1 = 16 N; F2 = 12 N trong các trương thích hợp góc hợp bởi vì hai lực theo thứ tự là α = 0°; 60°; 120°; 180°. Xác định góc đúng theo giữa nhì lực nhằm hợp lực tất cả độ lớn đôi mươi N.

Lời giải:

F2 = F12 + F22 + 2.F1.F2.cosα

Khi α = 0°; F = 28 N

Khi α = 60°; F = 24.3 N.

Khi α = 120°; F = 14.4 N.

Khi α = 180°; F = F1 – F2 = 4 N.

Khi F = trăng tròn N ⇒ α = 90°

Bài 6: Một đồ nằm cùng bề mặt nghiêng góc 30° so với phương ngang chịu đựng trọng lực công dụng có độ khủng là 50 N. Xác định độ lớn những thành phần của trọng tải theo các phương vuông góc và tuy nhiên song với phương diện nghiêng.

Lời giải:

*

P1 = Psinα = 25 N

P2 = Pcosα = 25√3 N

Bài 7: Cho lực F có độ bự 100 N và được đặt theo hướng tạo cùng với trục Ox một góc 36,87° và sinh sản với Oy một góc 53,13°. Xác minh độ lớn những thành phần của lực F trên những trục Ox với Oy.