Bài tập kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh

      80

Trong quá trình làm kế toán tài chính tổng hợp, bài toán lập report kết quả vận động sản xuất sale là bắt buộc. Nếu kế toán không tồn tại cái nhìn tổng quát và chính xác về tiến trình lập báo cáo và xác định tác dụng kinh doanh thì vẫn dẫn mang đến sai sót nghiêm trọng.Bạn vẫn xem: bài xích tập kế toán tài chính xác định công dụng kinh doanh


*

Mô hình xác định công dụng kinh doanh vào doanh nghiệp

1. Quy trình xác định tác dụng kinh doanh trong doanh nghiệp

Để chúng ta dễ tưởng tượng ra các bước xác định kết quả kinh doanh vào doanh nghiệp; kế toán tài chính Việt Hưng xin trình bày quy trình này dưới dạng mô hình.

Bạn đang xem: Bài tập kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh

Kết chuyển nhằm mục đích đẩy những TK đầu 5 ,6, 7, 8, 9 không còn số dư đúng như hiệ tượng của kế toán

a) Kết chuyển những khoản giảm trừ lợi nhuận (vì để triển khai giảm lợi nhuận đi)

Vì khi phát sinh các khoản CKTM, HBBTL, GGHB kế toán đã ghi Nợ TK 5211, 5212, 5213 để ghi bớt doanh thu, vào cuối kỳ để kết chuyển cho tài khoản đầu 5 không thể số dư vào cuối kỳ kế toán đề nghị định khoản

Nợ TK 511: Doanh thu bán sản phẩm và hỗ trợ dịch vụ

Có TK 5211, 5212, 5213: các khoản bớt trừ doanh thu

b) Kết chuyển doanh thu bán hàng và hỗ trợ dịch vụ

Nợ TK 511: Doanh thu bán sản phẩm và hỗ trợ dịch vụ

Có TK 911: khẳng định kq khiếp doanh

c) Kết chuyển doanh thu chuyển động tài chính.

Nợ TK 515: Doanh thu vận động tài chính

Có TK 911: khẳng định kq gớm doanh

d) Kết chuyển thu nhập cá nhân khác

Nợ TK 711 : thu nhập cá nhân khác

Có TK 911: Xác định kết quả kinh doanh

e) Kết đưa giá vốn hàng bán

Nợ TK 911: Xác định công dụng kinh doanh

Có TK 632: giá vốn sản phẩm bán

f) Kết chuyển chi phí thống trị doanh nghiệp

Nợ TK 911 : xác minh kết quả kinh doanh

Có TK 6422: bỏ ra phí quản lý doanh nghiệp (theo QĐ 48)

Có TK 642 (6421, 6422,…): Chi phí thống trị doanh nghiệp (theo TT 200)

g) Kết chuyển túi tiền tài chính

Nợ TK 911 : xác minh kết quả kinh doanh

Có TK 635 : chi phí tài chính

h) Kết chuyển túi tiền khác

Nợ TK 911 : khẳng định kết quả kinh doanh

Có TK 811: chi phí khác

i) Kết chuyển giá thành thuế thu nhập doanh nghiệp

Nợ TK 911: xác minh kết quả kinh doanh

Có TK 821: chi tiêu thuế thu nhập doanh nghiệp

k1) giả dụ lỗ kế toán tài chính định khoản

Nợ TK 421: Lợi nhuận không phân phối

Có TK 911: Xác định công dụng kinh doanh

k2) nếu như lãi kế toán tài chính định khoản.

Nợ TK 911: Xác định công dụng kinh doanh

Có TK 421: Lợi nhuận không phân phối

2. Ví dụ rõ ràng cho việc kết chuyển


*

2.1. Câu hỏi

Tháng 06/2015 tại công ty Tân Long hạch toán hàng tồn kho theo phương thức kê khai hay xuyên, tính thuế GTGT theo phương thức khấu trừ có tài liệu như sau. Hiểu được doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán tài chính theo Thông tứ 200/2014/TT-BTC

1. Cung cấp 1 lô sản phẩm A trị giá bán 100.000.000đ, thuế suất thuế GTGT đẩy ra là 10% cho công ty Hoàng Anh, không thu được tiền của khách hàng. Giá vốn bán sản phẩm là: 80.000.000đ

2. Chào bán 1 lô hàng B tất cả trị giá bán là 18.000.000đ, thuế GTGT xuất kho là 10%, không thu được chi phí của khách hàng hàng. Giá vốn là 15.000.000đ.

4. Ngân sách chi tiêu tiền lương đề nghị trả được cán bộ nhân viên tháng 01/2013 là: 20.000.000đ.

Xem thêm: Lý Thuyết& Cách Làm Các Dạng Bài Tập Hóa 12 Chọn Lọc, Hóa Học Lớp 12

5. Ngân sách chi tiêu tiếp khách tạo nên theo hóa solo số 0000245. Có số tiền không bao hàm thuế 1.500.000đ. Thuế GTGT 10%, đã giao dịch bằng chi phí mặt.

6. Thanh lý ô tô có nguyên giá chỉ là 1.2 tỷ. Thời hạn khấu hao là 6 năm. Đã thực hiện được 3 năm. Giá chỉ thanh lý không VAT là 500 triệu. ( thuế GTGT 10%). Người sử dụng chưa thanh toán. Ngân sách chi tiêu thanh lý 5.000.000 đ đã thanh toán giao dịch bằng chi phí mặt

7. Ngân sách lãi vay hồi tháng 6/2015 là 55.000 đ

8. Lãi chi phí gửi bank 6/2015 : 38.000 đ

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ tài chính phát sinh trên, kết gửi và tính lãi lỗ.


*

2.2. Trả lời

Bước 1: Định khoản các nghiệp vụ tạo nên trong kỳ

Nghiệp vụ 1:

Phản ánh lợi nhuận bán hàng

Nợ TK 131: 110.000.000

Có TK 5111: 100.000.000

Có TK 3331: 10.000.000

Phản ánh giá chỉ vốn buôn bán hàng

Nợ TK 632: 80.000.000

Có TK 1561: 80.000.000

Nghiệp vụ 2:

a. Phản bội ánh lệch giá bán hàng

Nợ TK 131: 19.800.000

Có TK 5111: 18.000.000

Có TK 3331: 1.800.000

b. Phản chiếu giá vốn buôn bán hàng

Nợ TK 632: 15.000.000

Có TK 1561: 15.000.000

Nghiệp vụ 3:

Phản ánh bút toán hàng buôn bán bị trả lại

Phản ánh lợi nhuận hàng buôn bán bị trả lại

Nợ TK 5212: 50.000.000

Nợ TK 3331: 5.000.000

Có TK 131: 55.000.000

Phản ánh giá vốn sút 1/2

Nợ TK 1561: 40.000.000

Có TK 632: 40.000.000

Nghiệp vụ 4:

Tiền lương buộc phải trả mang đến cán cỗ nhân viên

Nợ TK 6421: 20.000.000

Có TK 334: 20.000.000

Nghiệp vụ 5:

Chi giá thành tiếp khách tính vào ngân sách hợp lý

Nợ TK 6427: 1.500.000

Nợ TK 1331: 150.000

Có TK 111: 1.650.000

Nghiệp vụ 6:

Ghi bớt TSCĐ:

Nợ TK 214 : 600.000.000

Nợ TK 811: 600.000.000

Có TK 211 : 1.200.000.000

Thanh lý TSCĐ:

Nợ 131: 550.000.000

Có TK 711 : 500.000.000

Có TK 331 : 50.000.000

CP thanh lý:

Nợ TK 811 : 5.000.000

Có TK 111 : 5.000.000

Nghiệp vụ 7:

Chi tầm giá tài chính

Nợ TK 635: 55.000

Có TK 112: 55.000

Nghiệp vụ 8:

Doanh thu chuyển động tài chính

Nợ TK 112: 38.000

Có TK 515: 38.00


*

Bước 2. Vào cuối kỳ kết chuyển

a. Kết chuyển những khoản sút trừ doanh thu:

Nợ TK 5111: 50.000.000

Có TK 5212: 50.000.000

b. Kết chuyển doanh thu bán hàng

Lấy phân phát sinh có TK 511 – phân phát sinh nợ TK 511 =(100.000.000+18.000.000) – 50.000.000 = 68.000.000. Đây là doanh thu thật sự phạt sinh nên kết chuyển.

Nợ TK 511 : 68.000.000

Có TK 911: 68.000.000

c. Kết chuyển giá vốn sản phẩm bán.

Nợ TK 911: 55.000.000 ( 80.000.000 +15.000.000 – 40.000.000)

Có TK 632: 55.000.000 ( 80.000.000 +15.000.000 – 40.000.000)

d. Kết chuyển chi phí cai quản doanh nghiệp.

Nợ TK 911: 21.500.000

Có TK 642: 21.500.000

e. Kết chuyển thu nhập cá nhân khác

Nợ TK 711: 500.000.000

Có TK 911: 500.000.000

f. Kết chuyển chi phí khác

Nợ TK 911: 605.000.000

Có TK 811: 605.000.000

g. Kết gửi doanh thu chuyển động tài chính

Nợ TK 515: 38.000

Có TK 911: 38.000

h. Kết chuyển giá thành hoạt động tài chính

Nợ TK 911: 55.000

Có TK 635: 55.000

68.000.000+38.000+500.000.000-21.500.000-55.000.000-55.000-5.000.000-600.000.000 = – 113.517.000