Bài tập kế toán doanh nghiệp xác định kết quả kinh doanh

      88

Trong quy trình làm kế toán tổng hợp, việc lập report kết quả chuyển động sản xuất sale là bắt buộc. Trường hợp kế toán không tồn tại cái nhìn bao quát và đúng đắn về quá trình lập báo cáo và xác định tác dụng kinh doanh thì sẽ dẫn mang đến sai sót nghiêm trọng.Bạn đã xem: bài xích tập xác định công dụng kinh doanh


*

Mô hình xác định tác dụng kinh doanh trong doanh nghiệp

1. Quy trình xác định công dụng kinh doanh vào doanh nghiệp

Để chúng ta dễ hình dung ra quy trình xác định tác dụng kinh doanh trong doanh nghiệp; kế toán tài chính Việt Hưng xin trình bày quy trình này bên dưới dạng mô hình.Bạn vẫn xem: bài bác tập kế toán xác định tác dụng kinh doanh

Kết chuyển nhằm mục đích mục đích đẩy những TK đầu 5 ,6, 7, 8, 9 không hề số dư đúng như phương pháp của kế toán

a) Kết chuyển những khoản sút trừ lợi nhuận (vì để làm giảm lệch giá đi)

Vì lúc phát sinh các khoản CKTM, HBBTL, GGHB kế toán đã ghi Nợ TK 5211, 5212, 5213 nhằm ghi sút doanh thu, cuối kỳ để kết chuyển cho tài khoản đầu 5 không hề số dư cuối kỳ kế toán yêu cầu định khoản

Nợ TK 511: Doanh thu bán sản phẩm và hỗ trợ dịch vụ

Có TK 5211, 5212, 5213: những khoản bớt trừ doanh thu

b) Kết chuyển doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ

Nợ TK 511: Doanh thu bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ

Có TK 911: xác minh kq ghê doanh

c) Kết gửi doanh thu chuyển động tài chính.

Bạn đang xem: Bài tập kế toán doanh nghiệp xác định kết quả kinh doanh

Nợ TK 515: Doanh thu vận động tài chính

Có TK 911: xác định kq khiếp doanh

d) Kết chuyển thu nhập cá nhân khác

Nợ TK 711 : thu nhập cá nhân khác

Có TK 911: Xác định công dụng kinh doanh

e) Kết chuyển giá vốn mặt hàng bán

Nợ TK 911: Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 632: giá chỉ vốn hàng bán

f) Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp

Nợ TK 911 : xác minh kết quả kinh doanh

Có TK 6422: bỏ ra phí thống trị doanh nghiệp (theo QĐ 48)

Có TK 642 (6421, 6422,…): Chi phí thống trị doanh nghiệp (theo TT 200)

g) Kết chuyển giá cả tài chính

Nợ TK 911 : xác định kết quả kinh doanh

Có TK 635 : chi phí tài chính

h) Kết chuyển giá thành khác

Nợ TK 911 : xác định kết quả kinh doanh

Có TK 811: giá cả khác

i) Kết chuyển ngân sách chi tiêu thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp

Nợ TK 911: xác minh kết quả kinh doanh

Có TK 821: ngân sách chi tiêu thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp

k1) nếu như lỗ kế toán tài chính định khoản

Nợ TK 421: Lợi nhuận không phân phối

Có TK 911: Xác định kết quả kinh doanh

k2) nếu lãi kế toán định khoản.

Nợ TK 911: Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 421: Lợi nhuận chưa phân phối

2. Ví dụ cụ thể cho việc kết chuyển


*

2.1. Câu hỏi

Tháng 06/2015 tại doanh nghiệp Tân Long hạch toán hàng tồn kho theo phương thức kê khai thường xuyên, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có tài liệu như sau. Biết rằng doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán tài chính theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

1. Chào bán 1 lô sản phẩm A trị giá bán 100.000.000đ, thuế suất thuế GTGT bán ra là 10% cho công ty Hoàng Anh, chưa thu được tiền của khách hàng hàng. Giá vốn bán hàng là: 80.000.000đ

2. Cung cấp 1 lô hàng B gồm trị giá thành là 18.000.000đ, thuế GTGT bán ra là 10%, chưa thu được chi phí của khách hàng hàng. Giá vốn là 15.000.000đ.

Xem thêm: Làm Cách Chơi Đế Chế Qua Wifi, Làm Cách Nào Kết Nối 2 Laptop Qua Mạng Wi

5. Giá cả tiếp khách gây ra theo hóa đối kháng số 0000245. Bao gồm số chi phí không bao gồm thuế 1.500.000đ. Thuế GTGT 10%, đã giao dịch bằng tiền mặt.

6. Thanh lý xe hơi có nguyên giá bán là 1.2 tỷ. Thời hạn khấu hao là 6 năm. Đã sử dụng được 3 năm. Giá chỉ thanh lý chưa VAT là 500 triệu. ( thuế GTGT 10%). Người sử dụng chưa thanh toán. Giá thành thanh lý 5.000.000 đ đã thanh toán bằng chi phí mặt

7. Giá thành lãi vay vào thời điểm tháng 6/2015 là 55.000 đ

8. Lãi chi phí gửi ngân hàng 6/2015 : 38.000 đ

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ tài chính phát sinh trên, kết đưa và tính lãi lỗ.


*

2.2. Trả lời

Bước 1: Định khoản những nghiệp vụ tạo ra trong kỳ

Nghiệp vụ 1:

Phản ánh lợi nhuận bán hàng

Nợ TK 131: 110.000.000

Có TK 5111: 100.000.000

Có TK 3331: 10.000.000

Phản ánh giá bán vốn chào bán hàng

Nợ TK 632: 80.000.000

Có TK 1561: 80.000.000

Nghiệp vụ 2:

a. Phản ánh lệch giá bán hàng

Nợ TK 131: 19.800.000

Có TK 5111: 18.000.000

Có TK 3331: 1.800.000

b. Phản chiếu giá vốn cung cấp hàng

Nợ TK 632: 15.000.000

Có TK 1561: 15.000.000

Nghiệp vụ 3:

Phản ánh bút toán hàng chào bán bị trả lại

Phản ánh lệch giá hàng buôn bán bị trả lại

Nợ TK 5212: 50.000.000

Nợ TK 3331: 5.000.000

Có TK 131: 55.000.000

Phản ánh giá bán vốn giảm 1/2

Nợ TK 1561: 40.000.000

Có TK 632: 40.000.000

Nghiệp vụ 4:

Tiền lương đề xuất trả cho cán cỗ nhân viên

Nợ TK 6421: 20.000.000

Có TK 334: 20.000.000

Nghiệp vụ 5:

Chi phí tiếp khách hàng tính vào ngân sách hợp lý

Nợ TK 6427: 1.500.000

Nợ TK 1331: 150.000

Có TK 111: 1.650.000

Nghiệp vụ 6:

Ghi giảm TSCĐ:

Nợ TK 214 : 600.000.000

Nợ TK 811: 600.000.000

Có TK 211 : 1.200.000.000

Thanh lý TSCĐ:

Nợ 131: 550.000.000

Có TK 711 : 500.000.000

Có TK 331 : 50.000.000

CP thanh lý:

Nợ TK 811 : 5.000.000

Có TK 111 : 5.000.000

Nghiệp vụ 7:

Chi giá thành tài chính

Nợ TK 635: 55.000

Có TK 112: 55.000

Nghiệp vụ 8:

Doanh thu chuyển động tài chính

Nợ TK 112: 38.000

Có TK 515: 38.00


*

Bước 2. Cuối kỳ kết chuyển

a. Kết chuyển các khoản sút trừ doanh thu:

Nợ TK 5111: 50.000.000

Có TK 5212: 50.000.000

b. Kết chuyển lợi nhuận bán hàng

Nợ TK 511 : 68.000.000

Có TK 911: 68.000.000

Nợ TK 911: 55.000.000 ( 80.000.000 +15.000.000 – 40.000.000)

Có TK 632: 55.000.000 ( 80.000.000 +15.000.000 – 40.000.000)

d. Kết chuyển đưa ra phí thống trị doanh nghiệp.

Nợ TK 911: 21.500.000

Có TK 642: 21.500.000

e. Kết chuyển thu nhập cá nhân khác

Nợ TK 711: 500.000.000

Có TK 911: 500.000.000

f. Kết chuyển giá thành khác

Nợ TK 911: 605.000.000

Có TK 811: 605.000.000

g. Kết đưa doanh thu chuyển động tài chính

Nợ TK 515: 38.000

Có TK 911: 38.000

h. Kết chuyển giá thành hoạt hễ tài chính

Nợ TK 911: 55.000

Có TK 635: 55.000

68.000.000+38.000+500.000.000-21.500.000-55.000.000-55.000-5.000.000-600.000.000 = – 113.517.000