Bài tập về các cách trong tiếng nga

      233

Tổng quan liêu về số từ vào giờ Nga

Số từ bỏ (имя числительное) là một một số loại từ bỏ hòa bình vào giờ đồng hồ Nga. Tùy vào Điểm lưu ý kết cấu cùng tác dụng, số từ trong giờ Nga được tạo thành những đội nhỏ dại, trong số ấy 2 đội chính là số từ chỉ số lượng cùng số trường đoản cú chỉ vật dụng tự, trong những số đó số trường đoản cú chỉ số lượng là nhóm phức tạp tốt nhất, bao gồm nhiều đội nhỏ tất cả kết cấu khác nhau.

Số từ chỉ con số vào tiếng Nga rất có thể được phân thành 3 các loại dựa vào bí quyết đọc: số nguyên; số thập phân, phân số (cùng láo số); số từ tập vừa lòng. Ngoại trừ số một (оди́н) và số nhì (два), từ chỉ số lượng vào giờ đồng hồ Nga chỉ cân xứng với danh từ về cách.

Số tự chỉ máy tự tuyệt số thứ tự trong giờ Nga cân xứng với danh tự về như thể, số với bí quyết, giỏi có thể nói, số từ bỏ trang bị tự vào tiếng Nga đóng vai trò như tính từ vấp ngã nghĩa đến danh trường đoản cú thiết yếu. Hầu không còn số tự thứ từ bỏ trong tiếng Nga được kết cấu từ số đếm ngoài số một cùng số nhì.

Bạn đang xem: Bài tập về các cách trong tiếng nga

Trong phạm vi nội dung bài viết này, otworzumysl.com sẽ giúp đỡ chúng ta nắm rõ những triết lý về số tự trong giờ đồng hồ Nga, bên cạnh đó hỗ trợ phần lớn bài xích tập thực hành khiến cho bạn ứng dụng đông đảo kỹ năng vẫn học.


Số tự số lượng

Số tự chỉ số lượng vào tiếng Nga được phân thành 3 nhóm: số nguim, số thập phân và phân số, số tự tập đúng theo. Bên cạnh đó, trong bài viết này, otworzumysl.com cũng sẽ trình làng mang lại bạn đọc bí quyết gọi số bao gồm lũy thừa.

Số nguyên

Điểm sáng hình thái

Nhỏng đã nhắc trước kia, số nguim chỉ tương xứng cùng với danh từ nhưng nó té nghĩa về cách. Riêng tiên phong hàng đầu và số 2 đang biến đổi theo danh tự về giống, số và cách.


Bảng 1: Biến bí quyết của один

Ví dụ:

У меня есть одна книга (И.П.). Вчера Анна купила одну книгу (В.П.).
Bảng 2: Biến phương pháp của два

Ví dụ:

Два квадрата маленьких окон устремлены во тьму осенней ночи… (М. Горкий)Теперь мать жила в двух комнатах передней половины дома… (М. Горкий)
Bảng 3. Biến biện pháp cách của một vài số tự không giống 1 cùng 2

Mẹo: Ngoài các số tự gồm bí quyết phân tách đặc biệt trên, tất cả một giải pháp ghi ghi nhớ đơn giản hơn cho những số trường đoản cú nhỏ hơn 100:* Đối với những biện pháp không giống giải pháp 5: thêm chữ и vào hầu như chỗ có vết mượt (ь) (vứt vệt mượt đi) cùng ở cuối từVí dụ:пятнадцать → пятнадцатипятьдесят_ → пятидесяти* Đối với phương pháp 5: thêm chữ ю vào cạnh hầu hết địa điểm có lốt mềm (ь) (không bỏ vệt mềm), và sinh hoạt cuối trường đoản cú.Ví dụ:пятнадцать → пятнадцатюпятьдесят_ → пятюдесятю


Cách thực hiện kết hợp với danh trường đoản cú, tính tự và động từkhi ngã nghĩa cho danh từ bỏ sinh hoạt biện pháp 1+ Số 1 (phân tách theo kiểu như, số) + N1+ Số 2 (phân tách theo kiểu như, số), 3, 4 + N2 (số ít)+ Từ 5 đến đôi mươi + N2 (số nhiều)+ 21, 31, 41, … (trăng tròn, 30, 40, … không chia; 1 phân chia theo giống như, số) + N1+ 22, 32, 42, … (đôi mươi, 30, 40, … không chia; 2 phân tách theo như thể, số) + N2 (số ít)Lúc ngã nghĩa cho danh từ làm việc những cách+ Số 1 phân chia theo tương tự, cách + danh từ số không nhiều làm việc các cách+ Số 2 phân chia theo tương đương, biện pháp + danh trường đoản cú số những làm việc các cách+ Từ 3 mang đến đôi mươi chia Theo phong cách + danh tự số nhiều làm việc biện pháp cách+ 21, 31,… : trăng tròn, 30, … phân tách theo cách; 1 phân chia theo như thể, số, cách + danh tự số ít sinh sống những cách+ 22, 32,…: 20, 30, … phân tách theo cách; 2 chia theo tương tự, số, phương pháp + danh từ số các nghỉ ngơi những giải pháp.Khi đi kèm cùng với tính từ

Lúc các danh từ bỏ nghỉ ngơi phương pháp 1 (công ty ngữ), cụm số từ, danh trường đoản cú cùng tính tự được đổi khác nhỏng sau:

+ Số Một và những số tận thuộc là 1 trong (quanh đó 11)

Ví dụ:

Один толстый человек решил похудеть и обратился по этому поводу к врачу.

Tính trường đoản cú sau những số 2 (два/ две), 3 (три), 4 (четыре) tính từ sống dạng số nhiều:

+ Trường thích hợp 1: Lúc kết phù hợp với danh tự tương đương đực hoặc tương đương trung, tính từ sinh hoạt giải pháp 2

Ví dụ:

Передо мной сидят два красивых пария.Анна купила два простых каранда­ша.два незнакомых человекатри больших окна

+ Trường thích hợp 2: lúc kết phù hợp với danh từ giống như cái, tính tự hoàn toàn có thể sống cách 2 hoặc biện pháp 1

Ví dụ:

Ко мне подо­ шли две красивые молодые девушки.Она купила две новые ша­риковые ручки.две молодые женщины и две молодых женщи­нытри новые юбки и три новых юбки

Mô hình kết cấu của các từ cùng với những số два, три, четыре được diễn tả vào sơ đồ vật sau:Tính tự sau các số sót lại luôn luôn phân chia nghỉ ngơi phương pháp 2 số nhiều:

Ví dụ:

Пять лучших студентов поедет за границу.

Lúc cụm danh từ sinh hoạt những biện pháp không giống, số từ bỏ và tính từ bỏ được đổi khác tương xứng cùng với danh từ về giống, số và phương pháp.

Ví dụ:

Он владеет двумя иностранными языками. (Cách 5)Я ему уже отправил три больших-больших письма. (Cách 4)

Số thập phân

Quy tắc

CHIA THEO GIỐNG CÁI, SỐ VÀ CÁCH

Ví dụ:

1,2: одна целая две десятых2,201: две целых, две десятых, ноль сотых и одна тысячная0,13: ноль целых, одна десятая и три сотых2,102: две целых, одна десятая, ноль сотых и две тысячных0,6 – ноль целых, шесть десятых7,2 – семь целых, две десятых3,2016 округляется (có tác dụng tròn thành) 3,202: три целых, две десятых ноль сотых две тысячная/ три целых, двести две тысячныхĐặc điểm hình dáng của nhị tự половинаполтора
Bảng 4: Biến biện pháp của половина
Bảng 5: Biến biện pháp của полтора
Điểm lưu ý cú pháp

Các danh trường đoản cú chỉ đơn vị chức năng lúc lép vế những số thập phân luôn luôn sống biện pháp 2 số ít.

Ví dụ:

73,2% – семьдесят три целых, две десятых процента3,8 кг. – три целых, восемь десятых килограмма145,3 мл. – сто сорок пять целых, три десятых миллиона

Phân số

Mô hình kết cấu của phân số

Phân số trong giờ đồng hồ Nga được cấu trúc theo tế bào hình:


Mô hình cấu trúc của phân số vào giờ Nga

Cụ thể, biện pháp phát âm số thập phân vào giờ Nga được phân thành 3 team chính:


Bảng 6: Cách hiểu phân số
Hỗn số
Bảng 7: Quy ước biện pháp đọc hỗn số
*
Bảng 8: Cách biến đổi phân số làm việc những cách

Số từ bỏ tập hợp

Khái niệm về số từ tập đúng theo với bí quyết dùng

1. Số trường đoản cú tập thích hợp được là 1 trong những loại trường đoản cú quan trọng đặc biệt được cấu từ số đếm, dùng để chỉ một tổ tín đồ hoặc động vật hoang dã.

2. Không được sử dụng số từ bỏ tập hợp để đếm.

3. Số từ bỏ tập hòa hợp luôn đi với danh từ bỏ phương pháp 2 số các.

Xem thêm: Tranh Cửu Ngư Quần Hội Nghĩa Là Gì "Đặc Sắc" Không ? Cửu Ngư Quần Hội Là Gì

4. Trong khẩu ca từng ngày hoàn toàn có thể được kết phù hợp với danh từ bỏ biến hóa ở những bí quyết trừ bí quyết 1.Ví dụ:

Ему было нелегко прокормить пятерых дочерей.Я чувствовал себя ответственным за судьбу троих сестёр.

5. Số từ bỏ tập thích hợp phối kết hợp với:• Danh từ bỏ tương đương đực hoặc tương đương trung chỉ người: двое друзей,…• Danh từ chỉ động vật (con non): трое сирот, шестеро зайчат,…• Danh trường đoản cú chỉ thực hiện ở dạng số nhiều: двое часы, пятеро суток, тро́е но́жниц, че́тверо брюк.• Đại trường đoản cú nhân xưng мы, вы, они: остались мы трое; нас было двое: брат и я.

Ví dụ:

Пятеро лучших студентов поедут за границу.Там бьuю двое красивых молодых парией.

6. Số từ bỏ tập đúng theo chỉ fan có thể dùng hòa bình trong các câu ko phải danh tự chỉ bạn.

Ví dụ:

Тро́е стоя́ли на у́глу.Где ва́ши мальчики? – Все тро́е в шко́ле.Các số từ bỏ tập phù hợp thông dụng
Bảng 9: Biến cách của số trường đoản cú tập hợp
Từ 8 trsống lên thi thoảng chạm mặt cơ mà vẫn đang còn ngôi trường vừa lòng được sử dụng:

Ví dụ:«— А много ли вас?— Не много, не много, восемнадцатеро всего, восемнадцатеро… » – Никола́й Семёнович Леско́в –

Số từ bỏ tập vừa lòng оба

Số trường đoản cú tập phù hợp оба được biến hóa theo danh từ cơ mà nó vấp ngã nghĩa về kiểu như với cách.


Bảng 10: Biến giải pháp của số tự tập hợp оба

Ví dụ:

оба брата, обе сестры, оба государстваУ меня были заняты обе руки.

Số trường đoản cú sản phẩm tự

Số tự trang bị tự chỉ sản phẩm trường đoản cú của người hoặc đồ. Số tự máy từ bỏ thay đổi như tính từ bỏ và trả lời cho các thắc mắc «какой?», «какая?», «какое?», «какие?».

Ví dụ:

седьмой континенттридцать шестой меридианвторой поворот

2. Số trường đoản cú vật dụng tự được kết cấu từ bỏ các từ chỉ số nguyên:

пять — пятыйодиннадцать — одиннадцатый

3. Tuy nhiên первый (sản phẩm nhất), второй (máy hai) chưa hẳn là những từ bỏ phái sinc trường đoản cú số đếm (không được cấu trúc từ bỏ những số один, два).

4. Các phần của số từ bỏ đồ vật từ bỏ tự 11 mang lại đôi mươi được viết tức thì nhau (одиннадцатый, двадцатый), bước đầu từ bỏ số 21 — viết tách bóc tách (двадцать первый). Các số từ máy tự tận thuộc là những đuôi -сотый (hàng trăm), -тысячный (sản phẩm nghìn), -миллионный (sản phẩm triệu), -миллиардный (mặt hàng tỉ) v.v. được viết tức tốc nhau:

двадцатипятитысячный (thứ nhì mươi lăm nghìn)двестисорокасемимиллионный (sản phẩm nhị trăm tư mươi bảy triệu)тридцатишестимиллиардный (lắp thêm tía mươi sáu tỉ)

5. Số từ bỏ trang bị trường đoản cú có điểm sáng hình dáng như tính trường đoản cú, thay đổi theo danh tự về cách, số, tương tự.

6. Số từ bỏ sản phẩm công nghệ từ bỏ được dùng để làm chỉ ngày. lúc thực hiện với ý nghĩa sâu sắc vào ngày như thế nào, số trường đoản cú đồ vật trường đoản cú được phân chia sống bí quyết 2.

Ví dụ:

7 ноября: седьмого ноября (vào ngày 7 mon 10)14 февраля: четырнадцатого февраля (vào ngày 14 tháng 2)31 декабря: тридцать первого декабря (vào trong ngày 31 tháng 12)

7. Lúc thực hiện nhằm viết ngày (chỉ nêu lên ngày mấy) số tự thứ từ bỏ giữ nguyên sinh sống giải pháp 1, phân tách như thể trung (bổ nghĩa cho từ число)

Ví dụ:

Сегодня 03 (третье) отктября. (Hôm ni là ngày 3 tháng 10)К знаменательной дате Восьмое марта цветочные магазины подготовили много букетов. (Thương hiệu hoa đang chuẩn bị

Sưu trung bình và biên soạn: H.H.M.