Bài tập xác định kết quả kinh doanh nguyên lý kế toán

      489

các bài tập luyện nguyên tắc kế toán thù góp người học sau khi học xong xuôi, khối hệ thống lại toàn cục kiến thức và kỹ năng lý thuyết vận dụng vào phần nhiệm vụ và những định khoản thực tiễn.

Bạn đang xem: Bài tập xác định kết quả kinh doanh nguyên lý kế toán

Hướng dẫn chi tiết bài tập Ngulặng lý kế toán

Câu 5.1

Yêu cầu 1: Định khoản kế toán những nhiệm vụ phạt sinh

1. Khách sản phẩm trả tiền mua sắm chọn lựa Chịu tự kỳ trước bằng chi phí phương diện 10.000

Nợ TK 111: 10.000

Có TK 131: 10.000

2. Dùng tiền gửi ngân hàng để mua TSCĐ hữu hình 40.000 (giá bán không bao gồm thuế GTGT 10%), chi phí vận động bốc toá đơn vị chức năng đưa ra hết 2đôi mươi chi phí phương diện (đã bao hàm 10% thuế GTGT)

Nợ TK 211: 40.200

Nợ TK 133: 4.020

Có TK 112: 44.000

Có TK 111: 220

3. Dùng tiền gửi NH trả nợ người bán 30.000 cùng rút ít về quĩ tiền phương diện đôi mươi.000

Nợ TK 111: đôi mươi.000

Nợ TK 331: 30.000

Có TK 112: 50.000

4. Dùng chi phí mặt trả lương mang lại CNV 20.000

Nợ TK 334: trăng tròn.000 Học kế tân oán nơi đâu tốt

Có TK 111: trăng tròn.000 

5. Vay ngắn hạn NH trả nợ tín đồ chào bán trăng tròn.000

Nợ TK 331: 20.000

Có TK 311: 20.000

6. Dùng tiền gửi NH trả vay mượn thời gian ngắn NH 50.000

Nợ TK 311: 50.000

Có TK 112: 50.000

7. Mua vật liệu nhập kho giá tải trăng tròn.000 (không bao hàm 10% thuế GTGT) không trả tiền fan chào bán.

Nợ TK 152: 20.000

Nợ TK 133: 2.000

Có TK 331: 22.000

Yêu cầu 2: Phản ánh vào tài khoản kế toán

*
*

3. Lập bảng đối chiếu số tạo ra kiểu dáng các cột

*

4. Lập bảng Cân đối kế toán

*

Câu 5.2

1. Xuất kho nguyên vật liệu cần sử dụng mang lại chế tạo thành phầm đôi mươi.000, sử dụng cho cai quản phân xưởng 2.000.

Nợ TK 621: trăng tròn.000

Nợ TK 627: 2.000

Có TK 152: 22.000

2. Tiền lương buộc phải trả công nhân chế tạo sản phẩm 35.000, thống trị phân xưởng 5.000

Nợ TK 622: 35.000

Nợ TK 627: 5.000

Có TK 334: 40.000

3. Các khoản trích theo lương được trích theo Phần Trăm nguyên lý (biết rằng những khoản lương được xác định Tỷ Lệ thân lương cơ bạn dạng cùng năng suất là 1: 4)

*

Theo doanh nghiệp:

Nợ TK 622: 1.680

Có TK 3382: 140

Có TK 3383: 1.260

Có TK 3384: 210

Có TK 3386: 70

Nợ TK 627: 240

Có TK 3382: 20

Có TK 3383: 180

Có TK 3384: 30

Có TK 3386: 10

Theo fan lao động:

Nợ TK 334: 840

Có TK 3383: 640

Có TK 3384: 120

Có TK 3386: 80

4. Hao mòn TSCĐ cần sử dụng đến cung ứng 50.000

Nợ TK 627: 50.000

Có TK 214: 50.000

5. giá cả điện và nước sở hữu ngoại trừ 2.100 (đã bao hàm 5% thuế GTGT) đang trả cho người cung cấp bằng đưa khoản

Nợ TK 6277: 2.000

Nợ TK 1331: 100

Có TK 112: 2.100

6. Kết đưa chi phí

- Kết đưa chi phí sản xuất:

Nợ TK 154: 115.920

Có TK 621: 20.000

Có TK 622: 36.680

Có TK 627: 59.240

7. Nhập kho mặt hàng hoá, hiểu được quý giá thành phđộ ẩm chế dsinh hoạt cuối kỳ là 5.000

Giá trị thành phầm xong xuôi trong kỳ = 0 + 115.920 - 5.000 = 110.920

Nợ TK 155: 110.920

Có TK 154: 110.920

Yêu cầu 2: Phản ánh vào tài khoản kế toán

*
*

Yêu cầu 3: Lập bảng cân đối tài khoản

*
 

Câu 5.3

Yêu cầu 1: Định khoản các nghiệp vụ tài chính phạt sinh

1. Xuất kho nguyên vật liệu sử dụng cho SXKD là 80.000, vào đó

Dùng mang đến SX SP. A: 40.000Dùng cho SX SP. B: 30.000Dùng đến thống trị phân xưởng: 10.000

Nợ TK 621: 70.000

(Nợ TK 621 (A): 40.000

Nợ TK 621 (B): 30.000)

Nợ TK 627: 10.000

Có TK 152: 80.000

2. Tính tiền lương bắt buộc trả cho CNV là 53.000, vào đó

Tiền lương CNSX SP A: đôi mươi.000.Tiền lương CNSX SP B: 10.000.Tiền lương làm chủ phân xưởng: 5.000.Tiền lương của nhân viên bán hàng 8.000Tiền lương của bộ phận thống trị công ty lớn 10.000

Nợ TK 622: 30.000

(Nợ TK 622 (A): trăng tròn.000

Nợ TK 622 (B): 10.000

Nợ TK 627: 5.000

Nợ TK 641: 8.000

Nợ TK 642: 10.000

Có TK 334: 53.000

3. Trích BHXH, KPCĐ, BHYT theo Phần Trăm pháp luật (giả định toàn thể chi phí lương là lương cơ bản).

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chơi Mini World Cơ Bản Trên Điện Thoại Android, Iphone

Nợ TK 622: 6.900

(Nợ TK 622 (A): 4.600

Nợ TK 622 (B): 2.300

Nợ TK 627: 1.150

Nợ TK 641: 1.840

Nợ TK 642: 2.300

Nợ TK 334: 5.035

Có TK 338 (2,3,4): 17.225

4. Trích KH TSCĐ sử dụng mang lại thêm vào 17.000; Sở phận bán hàng 10.000; Bộ phận quản lý công ty 15.000

Nợ TK 627: 17.000

Nợ TK 641: 10.000

Nợ TK 642: 15.000

Có TK 214: 42.000

5. Cuối kỳ kết đưa không còn ngân sách SX. Biết rằng chi phí SX tầm thường phân chia mang đến từng loại SPhường theo chi phí lương công nhân SX, biết rằng CPSX dlàm việc cuối kỳ:

SPhường A: 5.000SPhường B: 4.000

Tổng chi phí chế tạo chung: 10.000 + 5.000 + 1.150 + 17.000 = 33.150

Phân xẻ chi phí mang lại thành phầm A: 22.100

Phân vấp ngã ngân sách cho thành phầm B: 11.050

- Kết gửi chi phí cấp dưỡng vào kỳ:

Nợ TK 154: 140.050

(Nợ TK 154 (A): 86.700

Nợ TK 154 (B): 53.350)

Có TK 621: 70.000

(Có TK 621 (A): 40.000

Có TK 621 (B): 30.000)

Có TK 622: 36.900

(Có TK 622 (A): 24.600

Có TK 622 (B): 12.300)

Có TK 627: 33.150

(Có TK 627 (A): 22.100

Có TK 627 (B): 11.050)

6. Nhập kho thành phđộ ẩm chế tạo theo Chi tiêu chế tạo thực tiễn.

Z = 8.000 + 4.000 + 140.050 – 5.000 – 4.000 = 143.050

Z(A) = 8.000 + 86.700 – 5.000 = 89.700

Z(B) = 4.000 + 53.350 – 4.000 = 53.350

- Kết đưa thành phẩm nhập kho:

Nợ TK 155: 143.050

(Nợ TK 155 (A): 89.700

Nợ TK 155 (B): 53.350)

Có TK 154: 143.050

- Kết đưa chi phí bán hàng, ngân sách QLDN:

Nợ TK 911: 47.140

Có TK 641: 19.840

Có TK 642: 27.300

Yêu cầu 2: Phản ánh vào thông tin tài khoản tổng phù hợp, tài khoản chi tiết.

*

Câu 5.4

Yêu cầu 1: Định khoản các nhiệm vụ kinh tế

1. Xuất kho thành phđộ ẩm xuất bán cho người sử dụng được quý khách gật đầu, giá bán vốn 30.000, giá bán 180.000 (chưa bao gồm 10% thuế GTGT), khách hàng tkhô nóng toán 50% bằng tiền khía cạnh, số còn sót lại ghi nợ.

- Ghi thừa nhận giá bán vốn:

Nợ TK 632: 30.000

Có TK 155: 30.000

- Ghi thừa nhận doanh thu:

Nợ TK 111: 99.000

Nợ TK 131: 99.000

Có TK 511: 180.000

Có TK 333: 18.000

2. Tiền lương phải trả nhân viên bán hàng trăng tròn.000, quản lý công ty 30.000

Nợ TK 641: 20.000

Nợ TK 642: 30.000

Có TK 334: 50.000

3. Hao mòn TSCĐ dùng đến phần tử bán sản phẩm 15.000, thành phần thống trị công ty lớn 20.000

Nợ TK 641: 15.000

Nợ TK 642: đôi mươi.000

Có TK 214: 35.000

4. Các khoản trích theo lương được trích theo tỷ lệ công cụ (trả định toàn thể là lương cơ bản)

Nợ TK 641: 4.800

Nợ TK 642: 7.200

Nợ TK 334: 5.250

Có TK 338(2,3,4,6): 17.250

5. Ngân sách chi tiêu điện và nước tải bên cạnh sử dụng mang đến phần tử bán sản phẩm 10.000 (không bao hàm 5% thuế GTGT), thành phần quản lý công ty 12.000 (chưa bao hàm 5% thuế GTGT) đang thanh hao toán thù toàn cục bằng chuyển khoản

Nợ TK 641: 10.000

Nợ TK 642: 12.000

Nợ TK 133: 1.100

Có TK 112: 23.100

6. Xác định tác dụng ghê doan

- Kết đưa giá bán vốn mặt hàng bán

Nợ TK 911: 30.000

Có TK 632: 30.000

- Kết chuyển chi phí buôn bán hàng

Nợ TK 911: 49.800

Có TK 641: 49.800

- Kết chuyển chi phí làm chủ doanh nghiệp

Nợ TK 911: 69.200

Có TK 642: 69.200

- Kết đưa doanh thu

Nợ TK 911: 149.000

Có TK 421: 31.000

Yêu cầu 2: Phản ánh vào tài khoản kế toán

Yêu cầu 3: Lập bảng phẳng phiu thông tin tài khoản và Báo cáo kết quả khiếp doanh

Câu 5.5

Yêu cầu 1: Định khoản nhiệm vụ tài chính phạt sinh

1. Mua 1 TSCĐ hữu hình chưa tkhô giòn toán thù chi phí cho đơn vị chức năng cung cấp, giá cài chưa xuất hiện thuế là 12.000.000 đ, thuế GTGT 10%, chi phí lắp đặt trả bởi tiền khía cạnh là 500.000 đ

Nợ TK 211: 12.500.000

Nợ TK 133: 1.200.000

Có TK 111: 500.000

Có TK 331: 13.200.000

2. Trả nợ cho những người phân phối 5.000.000 bởi chi phí gửi ngân hàng

Nợ TK 331: 5.000.000

Có TK 112: 5.000.000

3. Vật liệu xuất kho áp dụng cho

Trực tiếp tiếp tế sản phẩm: 2.000kilogam (10.000.000)Phục vụ ngơi nghỉ phân xưởng:100kg (500.000)

Nợ TK 621: 10.000.000

Nợ TK 627: 500.000

Có TK 152: 10.500.000

4. Các khoản ngân sách khác

Loại bỏ ra phí

Đối tượng chịu đựng đưa ra phí

Tiền lương phải trả

Khấu hao

Tiền mặt

-Bộ phận trực tiếp SX

-Bộ phận PV với thống trị SX

-Bộ phận buôn bán hàng

-Bộ phận QLDN

1.800.000

1.300.000

1.200.000

1.500.000

 

1.000.000

500.000

500.000

 

100.000

200.000

400.000

Nợ TK 622: 1.800.000

Nợ TK 627: 2.400.000

Nợ TK 641: 1.900.000

Nợ TK 642: 2.400.000

Có TK 334: 5.800.000

Có TK 214: 2 ngàn.000

Có TK 111: 700.000

5. Sản phẩm cung cấp ngừng được nhập kho thành phẩm: 1000 thành phầm. Chi phí cung cấp dsinh sống dang cuối tháng: 500.000đ

Nợ TK 154: 14.700.000

Có TK 621: 10.000.000

Có TK 622: 1.800.000

Có TK 627: 2.900.000

Z = Dđk + C – Dông xã = 0 + 14.700.000 – 500.000 = 14.200.000

Nợ TK 156: 14.200.000

Có TK 154: 14.200.000

Giá một sản phẩm: 14.200

6. Xuất buôn bán 500 sản phẩm. Giá cung cấp chưa có thuế bởi 1,4 giá cả, thuế GTGT 10%. Khách mặt hàng đang tkhô nóng toán toàn thể bởi TGNH.

- Ghi dấn giá vốn:

Nợ TK 632: 7.100.000

Có TK 156: 7.100.000

- Ghi dìm doanh thu:

Nợ TK 112: 10.934.000

Có TK 511: 9.940.000

Có TK 333: 994.000

7. Xác định hiệu quả gớm doanh

- Kết gửi giá chỉ vốn hàng bán

Nợ TK 911: 7.100.000

Có TK 632: 7.100.000

- Kết gửi ngân sách phân phối hàng

Nợ TK 911: 1.900.000

Có TK 641: 1.900.000

- Kết gửi ngân sách thống trị doanh nghiệp

Nợ TK 911: 2.400.000

Có TK 642: 2.400.000

- Kết chuyển doanh thu

Nợ TK 511: 9.940.000

Có TK 911: 9.940.000

- Xác định công dụng tởm doanh

Nợ TK 421: 1.460.000

Có TK 911: 1.460.000

Yêu cầu 2: Lập bảng bằng vận kế toán

Các chúng ta không thạo định khoản kế toán có thể theo dõi và quan sát video tiếp sau đây - Video này do Cô Lê Ánh lí giải cụ thể giúp những bạn cũng có thể phát âm và định khoản thành thục.

Nếu nhỏng bạn muốn theo học kế toán thì có thể liên hệ 

KẾ TOÁN LÊ ÁNH 

Chulặng huấn luyện các khóa đào tạo kế tân oán thực hành và làm các dịch vụ kế tân oán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được huấn luyện với thực hiện do 100% những kế toán trưởng trường đoản cú 13 năm mang lại hai mươi năm tởm nghiệm)