Báo cáo kết quả kinh doanh bidv 2015

      62
*
*
*
Mở tài khoản | tuyển chọn dụng | contact | khảo sát
EN|VI

Bạn đang xem: Báo cáo kết quả kinh doanh bidv 2015

bank TMCP Đầu tứ và phân phát triển vn (HoSE: BID )
Joint Stock Commercial ngân hàng for Investment và Development of Vietnam
đội ngành: Tài chủ yếu và bảo đảm
Ngành: Trung gian tín dụng và các chuyển động liên quan liêu

open
cao nhất
Thấp độc nhất
KLGD
Vốn hóa
Dư download
Dư bán
Cao 52T
phải chăng 52T
KLBQ 52T
NN sở hữu
% NN sở hữu
Cổ tức TM
T/S cổ tức
Beta
EPS
P/E
F P/E
BVPS
P/B
1 ngày | 5 ngày | 3 mon | 6 mon | 12 mon
*
Tổng quan
Hồ sơ doanh nghiệp
Thống kê giao dịch
Phân tích kỹ thuật
Tài chính
Tin tức và Sự kiện
*
Tài liệu
*
So sánh

Xem thêm: Kết Quả Bóng Đá Mexico Vòng 1 2021, Kết Quả Bóng Đá Mexico Hôm Nay

nhiều loại tài liệu
tất cả
báo cáo tài chủ yếu
quyết nghị HĐQT
Giải trình KQKD
báo cáo quản trị
báo cáo thường niên
nghị quyết ĐHCĐ
tư liệu ĐHCĐ
phiên bản cáo bạch
tỷ lệ vốn khả dụng
khác
Kỳ báo cáo
toàn bộ
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm năm trước
năm 2013
năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
trong năm 2007
Năm 2006
Năm 2005
Năm 2004
Năm 2003
*
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm năm nhâm thìn
Năm 2015
Năm năm trước
năm trước đó
năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
năm 2007
Năm 2006
Năm 2005
Năm 2004
Năm 2003

*
*
|
*
*
|
*
*
Bloomberg: otworzumysl.com