Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng

      117

Các ngành có dự báo rõ ràng về trọng lượng SX quý IV/20trăng tròn tăng đối với quý III/2020: Cao duy nhất là SX sản phẩm năng lượng điện tử, đồ vật vi tính với sản phẩm quang đãng học 61,9%; SX thuốc, hóa dược với thuốc 60,9%; SX nệm, tủ, bàn và ghế 51,1%; SX Hóa chất với sản phẩm Hóa chất 51,0%; ngành thay thế, bảo trì với lắp đặt máy móc, vật dụng 50,5%; …
*

Các ngành có tỷ lệ dự đoán cao về triển vọng đơn hàng new quý IV/2020 tăng so quý III/2020 theo lần lượt gồm: SX sản phẩm điện tử, vật dụng vi tính và sản phẩm quang đãng học 60,3%; SX dung dịch, hóa dược và dược liệu 57,1%; SX chóng, tủ, bàn ghế 50,7%; SX dung dịch lá 50%; Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp ráp máy móc trang bị 43,8%; ...

Bạn đang xem: Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng

*

4. Về tồn kho thành phẩm: Có 77,3% số DN dự báo cân nặng thành phẩm tồn kho quý III/20trăng tròn duy trì ổn định với giảm so với quý II/20trăng tròn (trong các số đó 48,8% Doanh Nghiệp dự đoán bất biến cùng 28,5% đoán trước giảm), trong những khi kia gồm 22,7% Doanh Nghiệp khẳng định tăng<4>. Có 84% DN dự đoán quý IV/20đôi mươi so với quý III/2020 giữ lại định hình với bớt (trong các số đó 54,4% dự báo giữ bất biến và 29,6% dự báo giảm), 16% DN đoán trước tăng.

Xem thêm: Cách Chơi Trò Chơi Con Thỏ, Ăn Cỏ, Uống Nước, Vào Hang, Trò Chơi: Con Thỏ Ăn Cỏ

*

8. Về đồ sộ lao động: Có 79,6% Doanh Nghiệp khẳng định bài bản lao hễ quý III/2020 đối với quý II/2020 tăng và giữ lại bất biến (11,6% DN tăng với 68,0% DN giữ lại ổn định), trong những khi đó 20,4% Doanh Nghiệp đánh giá và nhận định giảm<8>. Biến rượu cồn lao hễ bao gồm xu hướng tăng ngơi nghỉ quý IV/20trăng tròn so với quý III/20đôi mươi khách quan rộng cùng với 88,5% số Doanh Nghiệp dự kiến quy mô lao hễ tăng với giữ lại bình ổn (17,4% tăng và 71,1% duy trì ổn định), tất cả 11,5% DN dự con kiến bài bản lao đụng sút.
*

Tình trạng gián đoạn vào chuỗi đáp ứng do đại dịch Covid-19 lần 1 sẽ tác động nặng trĩu năn nỉ mang đến vận động SXKD của khách hàng, gồm 68,1% số DN ngành sản xuất, chế tạo nhận định và đánh giá tổng quan tình trạng SXKD quý III/2020 tốt lên cùng duy trì bình ổn so với quý II/2020 (32,2% DN dự báo giỏi lên và 35,9% DN đoán trước duy trì ổn định), trong những lúc kia bao gồm tới 31,9% DN đánh giá SXKD khó khăn hơn<10>. Trong đó, khoanh vùng DN FDI tất cả tỷ lệ Doanh Nghiệp dự báo tốt lên cùng giữ lại định hình tối đa cùng với 70,9% (37,8% khẳng định giỏi lên và 33,1% duy trì ổn định định). Cùng xác suất này, khoanh vùng Doanh Nghiệp bên cạnh đơn vị nước là 67,3% (30,6% Doanh Nghiệp cho rằng xuất sắc lên với 36,7% Doanh Nghiệp dự đoán giữ ổn định định); Quanh Vùng Doanh Nghiệp công ty nước là 63,3% (25,3% Doanh Nghiệp đoán trước tốt lên và 38,0% Doanh Nghiệp đoán trước duy trì ổn định). Cùng với bài học kinh nghiệm kinh nghiệm đúc rút Khi chiến đấu với làn sóng Covid-19 lần 1, chính phủ vẫn đưa ra với áp dụng các phương án, cơ chế kịp lúc từng bước cung ứng doanh nghiệp lớn, hộ marketing cá thể cùng người dân hạn chế khó khăn sau đại dịch, chuyển nền tài chính mỗi bước phục hồi. Tình hình SXKD quý IV/20đôi mươi so với quý III/20trăng tròn sáng sủa rộng Khi tất cả cho tới 81,0% số Doanh Nghiệp dự báo xuất sắc lên cùng duy trì định hình (45,6% DN dự đoán giỏi lên cùng 35,4% giữ lại ổn định định), bao gồm 19,0% DN đoán trước trở ngại hơn. Khu vực Doanh Nghiệp FDI bao gồm xác suất dự đoán thực trạng SXKD xuất sắc lên với duy trì ổn định ở quý IV/20trăng tròn so với quý III/2020 tối đa cùng với 82,8% (48,5% DN đoán trước tốt lên và 34,3% DN dự đoán giữ ổn định định); khu vực Doanh Nghiệp nhà nước với 81,7% (44,1% Doanh Nghiệp đoán trước giỏi lên cùng 37,6% DN dự đoán duy trì ổn định định) với Khu Vực DN ko kể bên nước với 80,2% (44,5% DN dự đoán tốt lên cùng 35,7% DN dự báo duy trì ổn định định).
*