Báo cáo tình hình tài chính là gì

      283

Hàng năm, những doanh nghiệp nên nộp báo cáo tài chính cho các cơ quan gồm thẩm quyền trước thời hạn quy định. Vậy báo cáo tài đó là gì? những quy định như thế nào về báo cáo tài chính mà các doanh nghiệp bắt buộc nắm rõ?

*
Báo cáo tài chính là gì?

1. Report tài đó là gì?

Theo cơ chế tại Khoản 1, Điều 3, điều khoản Kế toán số 88/2015/QH13, báo cáo tài đó là hệ thống thông tin kinh tế, tài thiết yếu của đơn vị chức năng kế toán, được trình diễn theo mẫu mã biểu hiện tượng tại chuẩn chỉnh mực kế toán và cơ chế kế toán.Nói bí quyết khác, report tài chủ yếu giúp đưa thông tin về thực trạng tài chính, sale và các luồng tiền tài doanh nghiệp. Theo pháp luật, toàn bộ các công ty trực ở trong ngành, thành phần kinh tế đều phải tạo và trình bày báo cáo tài thiết yếu (BCTC) năm. Đối với những công ty (tổng công ty) có đơn vị trực thuộc, kế bên BCTC năm thì đề nghị BCTC tổng đúng theo (hợp nhất) vào thời điểm cuối kỳ kế toán năm, dựa trên BCTC của đơn vị chức năng trực thuộc.Ngoài ra, các doanh nghiệp trực thuộc bên nước và công ty lớn niêm yết trên thị trường chứng khoán kề bên làm BCTC năm thì phải tạo BCTC thân niên độ (báo cáo quý -trừ quý IV).>> có thể bạn quan lại tâm: Hướng dẫn kê khai bổ sung cập nhật thuế TNDN.

Bạn đang xem: Báo cáo tình hình tài chính là gì

2. Thời hạn nộp báo cáo tài chính


*
Lưu ý về thời hạn nộp report tài chính.

Xem thêm: Sev Sevt Semv Sdv Sdiv Là Gì


- doanh nghiệp lớn Nhà nước:+ Thời hạn nộp BCTC quý: chậm nhất là đôi mươi ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán quý. Các công ty mẹ, tổng doanh nghiệp Nhà nước: chậm nhất là 45 ngày. Các đơn vị kế toán tài chính trực nằm trong doanh nghiệp, tổng công ty Nhà nước vẫn nộp BCTC cho công ty mẹ theo thời hạn do doanh nghiệp mẹ quy định.+ Thời hạn nộp BCTC năm: muộn nhất là 30 ngày kể từ ngày ngừng kỳ kế toán năm. Những công ty mẹ, tổng công ty Nhà nước: chậm nhất là 90 ngày. Các đơn vị kế toán tài chính trực thuộc sẽ nộp BCTC cho doanh nghiệp mẹ theo thời hạn quy định.- công ty khác:+ Doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh phải nộp BCTC năm chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Các đơn vị kế toán khác muộn nhất là 90 ngày.+ Đơn vị kế toán trực thuộc nộp BCTC năm cho đơn vị chức năng kế toán cấp trên theo thời hạn quy định.

3. Bộ giấy tờ cần thiết trong report tài chính


*
Bộ giấy tờ quan trọng trong report tài chính.

- bộ tờ khai quyết toán thuế: Quyết toán thuế thu nhập cá thể và tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp.- Bộ report tài chính: Bảng phẳng phiu kế toán, report kết quả vận động kinh doanh, báo cáo lưu giao dịch chuyển tiền tệ, bảng phẳng phiu tài khoản.- Phụ lục đi kèm: Thuyết minh BCTC, tình hình triển khai nghĩa vụ với bên nước.>> có thể bạn quan tâm: Hóa 1-1 điện tử, Báo giá hóa đối chọi điện tử.

4. Mục đích và sứ mệnh của báo cáo tài chính

Báo cáo tài chủ yếu có vai trò quan tiền trọng, phản ánh tình hình tài chính, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

4.1. Mục tiêu của báo cáo tài chính

Điều 97, Thông tứ 200/2014/TT-BTC pháp luật về mục tiêu của báo cáo tài chủ yếu như sau:- cung cấp các thông tin về thực trạng tài chính, tình hình kinh doanh và những luồng tài chính một doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu yêu cầu quản lý của chủ doanh nghiệp, phòng ban nhà nước và yêu cầu của người tiêu dùng trong vấn đề đưa ra những quyết định gớm tế.- BCTC tin báo về: Tài sản, nợ yêu cầu trả cùng vốn chủ sở hữu, doanh thu, các khoản thu nhập và các chi phí kinh doanh khác; lãi lỗ và phân chia công dụng kinh doanh; thuế và các khoản đề xuất nộp đến nhà nước; những tài sản khác có liên quan đến đối kháng vị; luồng tiền ra vào vận chuyển như ráng nào trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ.Ngoài ra, trong bạn dạng “Thuyết minh BCTC”, doanh nghiệp yêu cầu giải trình về các chỉ tiêu đang phản ánh bên trên BCTC tổng hợp, chế độ áp dụng nhằm ghi nhận những nghiệp vụ phạt sinh: chế độ kế toán áp dụng; vẻ ngoài kế toán; hình thức ghi nhận; phương pháp tính giá và hạch toán mặt hàng tồn kho; phương thức trích khấu hao tài sản cố định…

4.2. Vai trò của report tài chính