Bảo Mật

      329
otworzumysl.com thu thập thông tin của người dùng gửi cho chúng tôi. Chúng tôi cũng thu thập thông tin thông qua những trang người tiêu dùng truy cập, tin tức được hỗ trợ thông qua việc điều tra khảo sát và đăng ký, API. Những tin tức này rất có thể chứa dữ liệu cá thể của các bạn bao gồm: địa chỉ, số năng lượng điện thoại, vv... Otworzumysl.com khẳng định bảo vệ bình an thông tin của bạn. Shop chúng tôi không được phép tiết lộ thông tin cá nhân mà không tồn tại sự được cho phép bằng văn bản. Mặc dù nhiên, một vài thông tin tích lũy từ chúng ta và về các bạn được sẽ tiến hành sử dụng để cung cấp việc cung ứng dịch vụ của chúng tôi với bạn. Hồ hết thông tin chúng tôi thu thập không được chia sẻ với bạn, cung cấp hoặc mang đến thuê, nước ngoài trừ một số trường phù hợp sau đây:

otworzumysl.com có thể chia sẻ thông tin cá thể để khảo sát hoặc ngăn ngừa các chuyển động bất hòa hợp pháp, nghi hoặc gian lận, các trường hợp liên quan mang lại các hiểm họa sự an toàn tính mạng của bất kỳ người như thế nào theo yêu ước của luật pháp pháp.
otworzumysl.com bắt tay hợp tác với các công ty khác đại diện công ty chúng tôi ở một số nhiệm vụ và có thể cần phải share thông tin của doanh nghiệp với họ để hỗ trợ các sản phẩm và dịch vụ cho bạn. Otworzumysl.com cũng có thể có thể share thông tin của khách hàng để cung ứng sản phẩm hoặc dịch vụ thương mại mà bạn yêu cầu hoặc khi shop chúng tôi có được sự chất nhận được của bạn.
Chúng tôi đang chuyển thông tin về các bạn nếu công ty chúng tôi được mua lại hoặc sáp nhập với công ty khác. Vào trường vừa lòng này, cửa hàng chúng tôi sẽ thông báo cho mình bằng email hoặc bằng phương pháp thông báo nổi bật trên trang web của shop chúng tôi trước khi tin tức về bạn được chuyển nhượng bàn giao và trở thành đối tượng người dùng của một cơ chế Bảo mật khác.
Bảng nắm tắt này được cung cấp cho mình vì công dụng của bạn và không ràng buộc pháp lý. Xin vui vẻ đọc Điều khoản một cách trọn vẹn để cố rõ.