Bút màu tiếng anh đọc là gì

      1,315
Câu tiêu cực quan trọng (Special Passive Voice): Have sầu sth done, Make sth done, Get sth done,…January 30, 2021

Bạn đang xem: Bút màu tiếng anh đọc là gì

*

Danh trường đoản cú Đếm được với Không đếm được Thường Gặp (Countable và Uncountable nouns) – Phân biệtJanuary 30, 2021
*

Tiếp nối chuỗi nội dung bài viết chia sẻ từ bỏ vựng theo chủ đề, bây giờ, Trường Anh ngữWow English đang thường xuyên tổng phù hợp lại toàn bộ những tự vựng về đồ dùng học tập bằng Tiếng Anh.quý khách sẽ xem: Bút màu sắc giờ anh gọi là gì

Không nhằm những bạnyêu cầu hóng thọ nữa, chúng ta thuộc bước đầu tức thì nhé!!!


*

- CÁCH ĐỌC, PHIÊN ÂM ĐẦY ĐỦ" width="1024" srcset="https://otworzumysl.com/wp-content/uploads/2021/01/Tiếng-anh-về-đồ-dùng-học-tập-min.png 1024w, https://otworzumysl.com/wp-content/uploads/2021/01/Tiếng-anh-về-đồ-dùng-học-tập-min-300x144.png 300w, https://otworzumysl.com/wp-content/uploads/2021/01/Tiếng-anh-về-đồ-dùng-học-tập-min-768x370.png 768w, https://otworzumysl.com/wp-content/uploads/2021/01/Tiếng-anh-về-đồ-dùng-học-tập-min-260x125.png 260w, https://otworzumysl.com/wp-content/uploads/2021/01/Tiếng-anh-về-đồ-dùng-học-tập-min-50x24.png 50w, https://otworzumysl.com/wp-content/uploads/2021/01/Tiếng-anh-về-đồ-dùng-học-tập-min-576x277.png 576w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />

1. Textbook /ˈtekstbʊk/ hoặc coursebook /ˈkɔːsbʊk/: sách giáo khoa

2. Notebook /ˈnəʊtbʊk/: sổ ghi chép

3. Binder /ˈbaɪndə/: bìa tách (báo, tạp chí)

4. Dictionary /ˈdɪkʃənəri/: từ bỏ điển

5. Pencil /ˈpensəl/: cây bút chì

6. Pencil Sharpener /ˈpen.səl ˌʃɑː.pən.ər/: gọt cây viết chì

7. Pencil Case /ˈpen.səl ˌkeɪs/: vỏ hộp bút

8. Pen /pen/: cây bút mực

9. Ballpoint /bɔːlpɔɪnt/: cây viết bi

10. Highlighter /ˈhaɪlaɪtə/: cây bút đánh dấu màu

11. Paintbrush /ˈpeɪntbrʌʃ/: cây bút đánh màu


Xem thêm: Easily Confused Words: Overtime Vs, Overtime Pay

*

12. Marker /ˈmɑːkə /: cây viết lông

13. Crayon /ˈkreɪən/: bút màu sáp

14. Felt-tip /ˈfeltˌtɪp/: cây viết dạ

15. Coloured pencil /ˈkʌləd. ˈpensəl/: bút chì màu

16. Paper /ˈpeɪpə/: giấy viết

17. Draft /drɑːft/: giấy nháp

18. Post-it note /ˈpəʊst.ɪt ˌnəʊt/: giấy nhớ

19. Stencil /ˈstensəl/: giấy nến

21. Carbon paper /ˈkɑː.bən ˌpeɪ.pər/: giấy than

22. Cutter/ˈkʌtə/: dao rọc giấy


*

23. Paperclip /ˈpeɪpəklɪp/: kẹp giấy

24. Paper fastener /ˈpeɪ.pər. ˈfɑːs.ən.ər/: pháp luật kẹp duy trì giấy

25. File cabinet /ˈfaɪl ˌkæb.ɪ.nət/: tủ đựng tài liệu

26. Flashthẻ /ˈflæʃkɑːd/: thẻ ghi chú

27. File holder /faɪl. ˈhəʊl.dər/: tập hồ sơ

28. Dossier /ˈdɒsieɪ/: hồ sơ

29. Eraser /ɪˈreɪzə/: mẫu tẩy

30. Board /bɔːd/: bảng

31. Blackboard /ˈblækbɔːd/: bảng đen

32. Chalk /tʃɔːk/: phấn viết

33. Duster /ˈdʌstə/: khnạp năng lượng lau bảng

34. Ruler /ˈruːlə/: thước kẻ


35. Set square /ˈset ˌskweər/: Ê-ke

36. Protractor /prəˈtræktə/: thước đo góc

37. Compass /ˈkʌmpəs/: com-pa

38. Tape measure/ˈteɪp ˌmeʒ.ər/: thước cuộn

39. Desk /desk/ : bàn học

40. Chair /tʃeə/: chiếc ghế

41. Cloông xã /klɒk/: đồng hồ đeo tay treo tường

42. Bookcase /ˈbʊk-keɪs/: giá để sách

43. Backpaông xã /ˈbækpæk/: bố lô

44. Computer /kəmˈpjuːtə/: laptop bàn

45. Calculator /ˈkælkjəleɪtə/: máy tính xách tay thay tay

46. Scissors /ˈsɪzəz/: loại kéo


47. Pin /pɪn/: đinc ghim, kẹp

48. Glue /ɡluː/: Keo dán hồ

49. Stapler /ˈsteɪplə/: điều khoản dập ghim

50. Staple remover /ˈsteɪpəl rɪˈmuːvə /: mẫu gỡ ghyên ổn bấm

51. Thumbtack /ˈθʌmtæk/: đinch ghim (kích cỡ ngắn)

52. Scotch tape /ˌskɒtʃ ˈteɪp/: băng dính trong suốt

53. Ribbon /ˈrɪbən/: dải ruy-băng

54. Test tube /ˈtest ˌtjuːb/: ống thí nghiệm

55. Beaker /ˈbiːkə/: cốc bêse (dùng trong phòng thí nghiệm)

56. Funnel /ˈfʌnl/: Cái phễu (thường được sử dụng vào phòng thí nghiệm)

57. Magnifying glass /ˈmæɡ.nɪ.faɪ.ɪŋ ˌɡlɑːs/: Kính lúp

58. Globe /ɡləʊb/: trái địa cầu

59. Watercolour /ˈwɔːtəˌkʌlə/: màu sắc nước

60. Palette /ˈpælət/: bảng màu

61. Paint /peɪnt/: đánh, màu

62. Map /mæp/: phiên bản đồ


Trên đó là 62 các trường đoản cú giờ anh chỉ vật dụng học tập tập đã được Trường Anh ngữ Wow English tổng hợp lại. Ngoài các tự bắt đầu và phiên âm dĩ nhiên thì Wow English còn tổng đúng theo kiến thức theo mô hình hình hình họa – đấy là phương thức học tập từ vựng thông qua các hình ảnh tấp nập, Color, ảnh hưởng tác động mạnh tay vào mắt, hỗ trợ cho vấn đề ghi nhớ từ bỏ vựng trlàm việc buộc phải thuận lợi cùng hiệu quả rộng.

Ngoài chủ đề vật dụng học hành vào Tiếng Anh thì các bạn có thể tham khảo thêm những bài viết không giống về vào chuỗi những nội dung bài viết về trường đoản cú vựng theo chủ thể đã có được Trường Anh ngữ Wow English tận tâm biên soạn lại như sau:

Chúc các bạn tiếp thu kiến thức vui vẻ!!!

cd;">Hãy nhằm Wow Englishlà khu vực học tập giờ đồng hồ anh tiếp xúc sau cuối của người sử dụng, với bảo hiểmchuẩn chỉnh đầu ra bởi phù hợp đồng kèm thẻ bảo hành kỹ năng và kiến thức trọn đời!