ĐỜI TƯ TRẮC TRỞ, 4 CUỘC HÔN NHÂN CỦA DANH CA CHẾ LINH