Các dạng bài tập ma trận và cách giải

      466

Trong chương trình toán thời thượng môn đại số cùng hình học giải tích, để làm rõ hơn về định thức ma trận, bài viết này otworzumysl.com sẽ chia sẻ một số kỹ năng cơ bản cùng với những dạng bài bác tập về định thức thường gặp mặt trong quá trình học. Chúc các bạn học tập tốt!

Tóm tắt định hướng định thức ma trận


1.Định nghĩa định thức ma trận

Ký hiệu định thức ma trận: det A hoặc |A|Định thức ma trận cung cấp 2:

 

*
*
*
*
*
*
*
*

Kết luận định thức chia hết mang lại 17 vì tích có thừa số 17

Đại số và hình giải tích bài xích 1: Số phức – bài bác tập và lời giải

Đại số và hình giải tích bài 2: Ma trận – bài xích tập với lời giải

Đại số và hình giải tích bài bác 3: Định thức ma trận – bài tập và lời giải

Đại số và hình giải tích bài xích 4: Ma trận nghịch hòn đảo – bài bác tập với lời giải

Đại số cùng hình giải tích bài xích 5: Hạng của ma trận – bài bác tập với lời giải

Đại số và hình giải tích bài xích 6: Hệ phương trình tuyến tính- bài bác tập và lời giải

Đại số cùng hình giải tích bài bác 7: Độc lập con đường tính, nhờ vào tuyến tính – bài bác tập với lời giải

Đại số và hình giải tích bài bác 8: Cơ sở không gian vecto – bài xích tập và lời giải

Đại số và hình giải tích bài bác 9: không khí vector nhỏ – bài xích tập và lời giải

Đại số với hình giải tích bài 10: Ánh xạ đường tính – bài xích tập và lời giải

Đại số với hình giải tích bài xích 11: giá trị riêng, vector riêng biệt – bài tập và lời giải