Các loại essay và cách viết

      302
Dưới trên đây đang là 1 trong những vài lí giải bình thường đến các bạn viết Introduction mang lại toàn bộ những dạng Essay trong IELTS WRITING TASK 2. 

Phần Introduction buộc phải gồm 2 câu

Câu 1: General statement - Câu ra mắt sơ qua Topic bình thường của đề bài bác Tức là: diễn tả lại đề bài Theo phong cách riêng của chính bản thân mình (paraphrase đề bài xích bởi những tự với nhiều từ đồng nghĩa)Câu 2: Thesis Statement - Câu vấn đáp thẳng câu hỏi của đề bài bác

Đề bài: In education & employment, some people work harder than others. Why do some people work harder? Is it always a good thing to work hard?


Câu Introduction mẫu mã, được viết do thầy Sitháng IELTS 9.0(1) It is true that some people are hard-working và diligent while others prefer not to lớn push themselves, và there could be various reasons for these different attitudes. (2) In my view, a positive sầu work ethic is desirable up to a point, but too much hard work can be counterproductive and even unhealthy.

Bạn đang xem: Các loại essay và cách viết


*

Cách nhấn biết: Các em xem xét, nếu như đề chỉ mang đến Advantages và Disadvantages cơ mà không tồn tại Give your opinion thì những em KHÔNG ĐƯỢC THÊM Ý KIẾN CỦA MÌNH VÀO CÂU SỐ 2 CỦA MỞ BÀI nhé


Nếu đề mang đến Advantages and Disadvantages và Give sầu your opinion thì đề xuất câu thứ hai nên gồm nêu ý kiến của bạn dạng thân các em là advantages nhiều hơn thế nữa xuất xắc disadvantages các hơn

Cách làm: 

Câu 1: Giới thiệu Topic

Câu 2: Nêu ra quan điểm là Advantages nhiều hơn nữa, xuất xắc Disadvantages các hơn


Nếu đề cho dạng Advantages và Disadvantages & Give sầu your opinion, bản chất của nó vẫn luôn là dạng OPINION ESSAY


Essay Question: Some people prefer khổng lồ spover their lives doing the same things and avoiding change. Others, however, think that change is always a good thing. Discuss both views & give sầu your opinion.

General Statement: Many people show preference for repeating their daily routine while others always look for change as they believe change would bring more benefits.


1. Đừng tốn rất nhiều thời gian bỏ phần khởi đầu, vị thân bài bác mới là phần chủ yếu với cũng chính là phần đem điểm những duy nhất vào nội dung bài viết của doanh nghiệp.

Xem thêm: Nghệ Sĩ Hài Xuân Bắc Sinh Năm Bao Nhiêu, Xuân Bắc (Diễn Viên)

2. Đừng viết phần msinh hoạt bài vượt dài, bởi vì như thế đang tốn thời gian, lan man, chỉ nên viết 2 câu

3. Đừng copy lại hoàn toàn đầy đủ trường đoản cú vựng tốt cấu trức được sử dụng trong đề bài bác mà phải paraphrase lại bởi ngôn ngữ với biện pháp của bản thân.


*

Essay Question: Some people think that all university students should study whatever they like. Others, however, believe that they should only be allowed khổng lồ study subjects that will be useful in the future such as those related to science and công nghệ. Discuss both these views và give sầu your own opinion.


Chia đề làm cho 2 phần:

Phần 1: Chủ đề của đề bài: “Some people think that all university students should study whatever they lượt thích. Others believe sầu that they should only be allowed to lớn study subjects that will be useful in the future such as those related to science & công nghệ.”


Chúng ta đã paraphrase “Some people think that all university students should study whatever they like. Others, however, believe that they should only be allowed khổng lồ study subjects that will be useful in the future such as those related lớn science và giải pháp công nghệ.”

Câu 1:

Some people think that paraphrase thành It is thought that// It is argued that// It is believed that

all university students paraphrase thành all students entering university// all students entering tertiary education// all students entering third-cấp độ education

should study whatever they like paraphrase thành should study whatever that they have an interest in// should choose the courses that they have a passion for

Câu 2:

Others, however, believe sầu that paraphrase thành Other people, however, think that// Other people, however, argue that

they should only be allowed to paraphrase thành they should solely be allowed to

study subjects that will be useful in the future paraphrase thành study subjects that will be of use for their future

such as those related lớn science & công nghệ paraphrase thành such as science-based subjects.