Cách đọc các gốc hóa học

      156

Quý Khách đang coi bạn dạng rút gọn của tư liệu. Xem cùng mua tức thì bạn dạng rất đầy đủ của tài liệu trên phía trên (86.29 KB, 2 trang )


Bạn đang xem: Cách đọc các gốc hóa học

ưu tiên hiểu trước• Từ nơi bắt đầu : ứng cùng với con số cacbon của mạch chínhMet (1C) Et (2C) Prop (3C) But (4C) Pent (5C) Hex (6C) Hept (7C) Oct (8C)Non (9C) Dec (10C)• Các thương hiệu vần cuối nhờ vào vào nhóm chức:+Nếu mạch không có team chức hoặc không tồn tại liên kết 2,3 thì vần cuối tên là : an ( C-C )+ Nếu link song C=C tên là :en+ liên kết 3 : C C thì gọi là in+ có 2(C=C) phát âm là kadien+ gồm team --OH : đọc là ol ;+ --CHO : phát âm là :Al ;+ ---COOH : hiểu là :Oic
Chú ý : nếu như mạch vòng thì thêm XICLO sệt trước tự cội chỉ số C của vòng.o Giua số với chữ có gạch nối (-)o Nhóm –OH vào đúng theo hóa học cơ học ví như không có đội chức không giống thì gọi là OL,cơ mà giả dụ có tương đối nhiều chức thì đọc là: Hidroxi.o Nếu các nhánh khác một số loại thì phát âm theo thiết bị tự: Haloren, nitrô, aminô, ankyl......ví dụ như :Cách đọc tên vòng no : < số chỉ địa điểm những đội chũm + tên những nhóm nạm + xyclo ankan>II. ARENa) Đánh số trên nhân: tự nhánh dễ dàng nhất( giỏi phù hợp với nhân ben zen một giải pháp thông dụng),đặt số sao cho những số buộc phải là nhỏ dại nhất.b) Cách Gọi tên : SỐ + VỊ TRÍ NHÁNH + TÊN NHÁNH + BENZEN (hay thương hiệu AREN thông dụng)
B. BÀI TẬP1 ) hiểu thương hiệu các thích hợp hóa học sau :a) O = CH-CH2-CH(CH 3)-CH=CH-CH=O :b) CH3-(CH2)-COOH : ( thương hiệu thông thường axit caproic):c) CH3-CH(OH)-COOH:d) HCOOH :( tên thông thương thơm axit fomic):e) CH2=CH 2-COOH :( thương hiệu thường thì axit acrylic):f) CH2=C(CH 3)-COOH: ( tên thông thường axit metaacrylic):g) CH2(OH)-CHO:h) HOOC-COOH: tên thường thì (axit oxalic ):
i) CH3-C(=O)-CH3:j) CH2(-OH)-CH2(OH)-CH2(OH): (glixerol) :k) CH3-CH(OH)-CH(CH 3)-COOH:III) Hình như họ còn biện pháp phát âm thương hiệu theo cội chức :a) Một số gốc hay gặp:cội iso –propylSec-butylb) Gốc không no:Tert-butyl
Neo-pentylCH2=CH- : vinyl; CH 2=CH-CH2-- : Alyl ; CH 3—CH=CH- : Propenyl ;isopropenyl;CH CH: axetilenc) Gốc thơmC6H5- : Phenyl ; C 6H5—CH2-- : Benzyl ; CH 3—C6H4--: p-tolylMột số ví dụ:C6H5-CH2-CH3 : Etyl bezen ; CH 3-C C-CH2-CH3 : ( Etyl metyl axetilen )Chụ ý :
• đối với ancol hiểu theo bí quyết : < ancol + Tên gốc +ic >lấy ví dụ : CH3-OH: ancol metylic; C 6H5-CH2-OH: Ancol benzylic• so với axit không mang tên gốc chức thương hiệu sẽ tiến hành hiểu theo lịch sử hào hùng lắp liền• đối với andehit hiểu theo bí quyết : < andehit + tên axit có mạch C khớp ứng >• Điện thoại tư vấn tên ete ( R—O – R ’) cùng xeton (R—CO—R ’) Theo công thức : < thương hiệu R,R’+ete hoặc xeton >• call thương hiệu este ( R—COO—R ’ ) Theo bí quyết : < thương hiệu gốc ( R’-- ) của rượu + thương hiệu nơi bắt đầu ( RCOO--)của axit cơ học ( đổi đuôi ic thành đuôi –AT) >


Xem thêm: Cách Chơi Trò Chơi Gà Trong Vườn Hoa, Gíao Án Khối Nhà Trẻ

*
Danh pháp hóa chất cơ học - P5 6 782 11
*
Danh pháp hóa chất cơ học - P6 3 686 5
*
KN về phù hợp hóa học cơ học 33 634 2
*
tong hop hop chat huu co có ten nguoi 6 735 8
*
Cách phát âm danh pháp đúng theo hóa học cơ học tổng quát 191 1 9
*
Giáo trình hướng dẫn so với cách xử lý các tác nhân ô nhiễm bởi cách thức lão hóa khử những đúng theo chất cơ học p1 pptx 10 511 0