Cách giải các bài toan tính nhanh lớp 3

      121

Dạng 1. Vận dụng đặc thù giao hoán thù cùng tính chất phối hợp của phnghiền cộng

Ví dụ : Tính cực hiếm biểu thức sau:A = 1+ 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9Giải:Ta có: A = 1+ 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9= ( 1 + 9) + ( 2 + 8) + (3 + 7) + ( 4 + 6) + 5= 10 + 10 + 10 + 10 + 5 = 45

Dạng 2. Vận dụng đặc điểm của dãy số biện pháp đều

lấy ví dụ : Tính nhanh khô tổng sau:S = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + … + 100 + 101Giải:

Cách 1.

Bạn đang xem: Cách giải các bài toan tính nhanh lớp 3

S = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + … + 100 + 101S = 101 + 100 + 99 + 98 + 97 +…+ 2 + 1 Cộng vế cùng với vế ta có:2 x S = (1 + 101) + (2 + 100) + (3 + 99) + (4 + 98) + … + (100 + 2) + (101 + 1)2 x S = 102 + 102 + 102 + 102 + … + 102 + 102 (gồm 10một số ít 102)2 x S = 102 x 101 = 10 302.S = 10 302 : 2 = 5151.

Cách 2. Viết thêm số 0 vào tổng vẫn đến.S = 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 +…+ 100 + 101= (0 + 101) + (1 + 100) + (2 + 99) + … + (50 + 51)= 101 + 101 + 101 + … + 101Tổng trên có 102 số hạng đề xuất số cặp ghxay được là: 102 : 2 = 51 (cặp)Vậy S = 101 x 51 = 5151.

Cách 3. Viết thêm số 102 vào tổng đã đến.S = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + … + 100 + 101S + 102 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + … + 100 + 101 + 102S + 102 = (1 + 102) + (2 + 101) + (3 + 100) + … + (51 + 52)S + 102 = 103 + 103 + 103 + … + 103S + 102 = 103 x 51 = 5253S = 5253 – 102 = 5151.

Cách 4. Tách số hạng đầu tiên đứng một mìnhS = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + … + 100 + 101S = 1 + (2 + 101) + (3 + 100) + (4 + 99) + … + (51 + 52)S = 1 + 103 + 103 + 103 + … + 103S = 1 + 103 x 50 = 1 + 5150 = 5151.

Xem thêm: Cách Chơi Khăm Người Mình Ghét, Âu Lạc Chi Nữ

Cách 5. Tách số hạng cuối cùng đứng một mìnhS = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + … + 100 + 101S = (1 + 100) + (2 + 99) + (3 + 98) + … + (50 + 51) + 101S = 101 + 101 + 101 + … + 101 + 101S = 101 x 50 + 101 = 101 x 51 = 5151.

Cách 6. Tách riêng số hạng sinh hoạt vị trí trung tâm đứng một mìnhS = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + … + 100 + 101S = (1 + 101) + (2 + 100) + (3 + 99) + … + (50 + 52) + 51S = 102 + 102 + 102 + … + 102 + 51= 102 x 50 + 51 = 5100 + 51 = 5151.

Dạng 3. Vận dụng tính chất giao hân oán và tính chất phối hợp của phnghiền nhân

Ví dụ : Tính nhanh:B = 8 x 5 x 125 x 4 x 2 x 25

Giải:

B = 8 x 5 x 125 x 4 x 2 x 25B = (5 x 2) x (8 x 125) x (4 x 25)= 10 x 1000 x 100= 1 000 000.

Dạng 4. Vận dụng nguyên tắc nhân một số trong những với cùng một tổng

ví dụ như : Tính bằng cách nkhô giòn nhất:254 x 99 + 254Giải:

254 x 99 + 254= 254 x 99 + 254 x 1= 254 x ( 9 + 1) = 254 x 10 = 2540

Dạng 5. Vận dụng quy tắc nhân một số với một hiệu

lấy một ví dụ : Cho A = 93 x 427 cùng B = 437 x 93

Tính hiệu B – A mà không tính riêng biệt tích A cùng tích B.

Giải:

B – A = 477 x 93 – 93 x 427= 93 x (437 – 427)= 93 x 10 = 930.

Dạng 6. Một vế bởi 0

lấy một ví dụ 1 : A = ( 18 – 9 x 2) x ( 2 + 4 + 6 + 8 + 10 )Giải: A = ( 18 – 9 x 2) x ( 2 + 4 + 6 + 8 + 10 )= ( 18 – 18) x ( 2 + 4 + 6 + 8 + 10 ) = 0 x ( 2 + 4 + 6 + 8 + 10 )ví dụ như 2 : Tính giá trị biểu thức:A = 181 + 3 – 4 – 5 + 6 + 7 – 8 – 9 + 10 + 11 – 12 – 13 + 14 + 15 – 16 – 17 + 18 + 19.Ta team lại nlỗi sau:A = 181 + (3 – 4 – 5 + 6) + (7 – 8 – 9 + 10) + (11 – 12 – 13 + 14) + (15 – 16 – 17 + 18) + 19= 181 + ( 3 + 6 – 4 – 5) + ( 7 + 10 – 8 – 9) + ( 11 + 14 – 12 – 13) +( 15 + 18 – 16 – 17) + 19 = 181 + 0 + 0 + 0 + 0 + 19 = 200