Cách làm sổ chi tiết các tài khoản trên excel

      137
Chức năng comment bị tắt ở mẫu mã sổ chi tiết các thông tin tài khoản và bí quyết lập theo Thông bốn 200/2014/TT-BTC

*
*
*

Tin tức kế toán: Sổ cụ thể các thông tin tài khoản dùng cho một trong những tài khoản trực thuộc loại giao dịch nguồn vốn mà chưa xuất hiện mẫu sổ riêng.Sau đây Tin tức kế toán tài chính xin giữ hộ tới chúng ta Mẫu sổ chi tiết các tài khoản và phía dẫn phương pháp lập theo Thông bốn 200/2014/TT-BTC.

Bạn đang xem: Cách làm sổ chi tiết các tài khoản trên excel

 I. Mẫu mã sổ cụ thể các tài khoản theo Thông bốn 200/201/TT-BTC.

*

Các bạn tải mẫu mã về:

II. Mục đích, căn cứ và cách thức ghi sổ.

1. Mục đích:

Sổ này sử dụng cho một số tài khoản nằm trong loại giao dịch nguồn vốn mà chưa tồn tại mẫu sổ riêng.

2. Căn cứ và cách thức ghi sổ

Sổ cụ thể các thông tin tài khoản được mở theo từng tài khoản, theo từng đối tượng người dùng thanh toán (theo từng nội dung bỏ ra phí, nguồn vốn…).

– Cột A: Ghi ngày, mon ghi sổ.

Xem thêm: Bộ Y Tế Hướng Dẫn Mới Nhất Về Cấp Chứng Chỉ Định Hướng Chuyên Khoa Là Gì

– Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày, mon của bệnh từ dùng làm ghi sổ.

– Cột D: Ghi diễn giải cầm tắt ngôn từ nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

– Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng.

– Cột 1, 2: Ghi số tiền phát sinh bên Nợ hoặc bên Có.

– Cột 3, 4: Ghi số dư mặt Nợ hoặc bên bao gồm sau mỗi nhiệm vụ phát sinh.

– chiếc Số dư đầu kỳ: Được rước số liệu từ bỏ sổ chi tiết theo dõi giao dịch thanh toán của kỳ trước (dòng “Số dư cuối kỳ”) nhằm ghi vào Cột 3 hoặc Cột 4 phù hợp.

*


? chăm trang kế toán: www.otworzumysl.com

? Hoặc tổng đài lời giải của kế toán tài chính Hà Nội 1900 6246

▶ THÔNG TIN THAM KHẢO: