Cách tính tổng các nghiệm của phương trình lượng giác