Cái hố tiếng anh là gì

      485
* danh từ- lỗ, lỗ thủng; lỗ trống; lỗ khoan- lỗ đáo; lỗ đặt trơn (vào một số trong những trò chơi)- nơi sâu, chỗ trũng (nghỉ ngơi dòng suối); hố- hang (chuột, chồn...)- túp lều tồi tệ, bên ổ chuột- (thể dục,thể thao) điểm chiến thắng (khi đánh được quả gôn tự lỗ nọ sang lỗ kia)- (sản phẩm không) lỗ trống (vào ko khí)- (kỹ thuật) rỗ kim, rỗ tổ ong- kmáu điểm; thiếu thốn sót, lỗ hổng (bóng)=we found holes in his argument+ vào lý lẽ của anh ấy ta Cửa Hàng chúng tôi thấy gồm có lỗ hổng (thiếu thốn sót)- (từ lóng) tình cầm cố cạnh tranh xử, yếu tố hoàn cảnh lúng túng=lớn out sometoàn thân in a hole+ đẩy ai vào một tình ráng cực nhọc xử=lớn be in a devil of a hole+ nghỉ ngơi trong một tình vậy hết sức lo sợ khó khăn khăn!a hole in one"s coast- (nghĩa bóng) vệt bẩn thỉu đối với thanh danh của mình=a man with a hole in his coat+ fan mà lại tkhô nóng danh không hẳn hoàn toàn không có vết!to make a hole in- (nghĩa bóng) gây một địa điểm trống mập (trong ngân quỹ...)- lấy ra một phần béo (mẫu hì...)!lớn pick holes in- tìm yếu điểm, bới lông kiếm tìm vết!a round peg in a square hole!a square peg in a round hole- nồi tròn vung méo, fan đặt bất ổn địa điểm, fan sắp xếp không mê say phù hợp với công tác* nước ngoài hễ từ- đào lỗ, đục lỗ; chọc tập thủng, làm cho thủng- (thể thao,thể thao) để vào lỗ, tiến công vào lỗ- đào (hầm), khoan (giếng)* nội cồn từ- thủng- (thể dục,thể thao) tiến công nhẵn vào lỗ (tiến công gôn)- (ngành mỏ) đào hầm thông (từ bỏ hầm này lịch sự hầm khác)- nấp trốn vào hang (thụ vật)

Bạn đang xem: Cái hố tiếng anh là gì

Probably related with:
English Vietnamese

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chơi Domino Hình Học, Những Cách Chơi Domino Bạn Chưa Biết

hole
dính ; địa điểm ; chiếc hang ; dòng hố sâu ; cái hố ; mẫu lỗ ngay lập tức ; dòng lỗ ; chiếc lỗ đào khơi ktương đối ; chiếc vực thẳm ; dòng xó ; cái ; căn uống hầm ; gắng thủ ; của hố ; hang ; hầm ; hố bom ; hố chết tiệt này ; hố sâu ; hố ; khoét ; lổ ; lỗ hổng ngay ; lỗ hổng nào ; lỗ hổng ; lỗ không giống thì ; lỗ khác ; lỗ cơ ; lỗ này ; lỗ thủng ; lỗ ; lỗ đó ; mồm hố ; một lỗ ; một ; nhạc hole ; làm sao ; rối mà ; rối ; trô ; trô ́ ng ; trô ́ ; trốn ; vây ; lốt đạn ; vực sâu ; vực ; xó này ; đào mỏ ; kia ; đông ; đường hầm ; ẩn ; ống ;
bám ; bốc ; vị trí ; mẫu hang ; dòng hố sâu ; loại hố ; cái lỗ ngay ; loại lỗ làm sao ; loại lỗ ; dòng lỗ đào kkhá kkhá ; dòng vực thẳm ; loại xó ; căn hầm ; cụ thủ ; của hố ; hang ; hầm ; hố bom ; hố chết tiệt này ; hố sâu ; hố ; khoét ; lổ ; lỗ hổng ngay lập tức ; lỗ hổng làm sao ; lỗ hổng ; lỗ không giống thì ; lỗ không giống ; lỗ kia ; lỗ này ; lỗ hở ; lỗ ; lỗ kia ; miệng hố ; một lỗ ; nhạc hole ; như thế nào ; rối cơ mà ; rối ; thă ; trô ; trô ́ ng ; trô ́ ; trốn ; vây ; lốt đạn ; vực ; xó này ; kia ; đông ; đường hầm ; ̃ trô ; ̃ trô ́ ; ẩn ; ống ;