Cấp cứu tiếng anh là gì

      172
 to lớn give first aid; to give sầu emergency aid
 Đưa ai đi bên thương cung cấp cứu
 To rush somebody to (the) hospital
 Cấp cứu giúp những công nhân bị thương
 To give sầu first/emergency aid to the injured workers
 Họ đã làm được các bác bỏ sĩ quân y cung cấp cứu
 They have received first aid from army medical officers
 Có ai biết cấp cứu vãn tuyệt không?
 Does anyone know any first aid?
 Đưa bạn tự tận đi cấp cho cứu
 To take the suicide to lớn the hospital/to lớn the emergency ward
 Dùng lúc cấp cho cứu thôi!
 For emergency use only!
 Đội cấp cứu vớt trên biển / trên núi
 Sea/mountain rescue team
 Sách bắt đầu của ông ấy mang tên " Cấp cứu vãn bạn bị ngạt thsống "
 His new book is entitled "First aid for suffocations"

Bạn đang xem: Cấp cứu tiếng anh là gì

■ salvage
sự dịch chuyển cung cấp cứu
■ medical evacuation
thẻ cấp cho cứu
■ tremcards
tổ chức trợ giúp cấp cho cứu
■ International SOS Assistance

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Rửa Bát Bosch Smi68Ms07E, Chi Tiết Nhất

Lĩnh vực: y học
■ first aid
vỏ hộp thuốc cấp cho cứu: first aid box
sự cấp cho cứu: first aid
trạm cấp cứu: first aid post
ắcqui ngôi trường vừa lòng cấp cho cứu
■ emergency battery
ban cấp cho cứu
■ rescue service
khám đa khoa cấp cứu
■ emergency hospital
bè cổ cấp cho cứu
■ life raft
bè cung cấp cứu giúp thổi bởi hơi
■ inflatable life raft
bình đựng cung cấp cứu
■ emergency receiver
phương án cung cấp cứu
■ emergency measure
bộ phương pháp cấp cho cứu
■ first-aid kit
bộ lọc cacbon monoxit để tự cấp cho cứu
■ carbon monoxide filter for self-rescue
phòng cung cấp cứu
■ emergency room
cáp cung cấp cứu
■ emergency cable
cảng cấp cứu
■ refuge harbour
cấp cứu sản phẩm không
■ air emergency
nên trục cung cấp cứu
■ break-down crane
buộc phải trục cung cấp cứu vớt khẩn cấp
■ heavy breakdown crane
cầu thang cấp cứu
■ emergency staircase
lan can cấp cứu
■ escape stair
bậc thang thoát cung cấp cứu
■ exit stairs
công tác cấp cứu
■ rescue work
công tác cung cấp cứu
■ wrecking
con tàu cấp cứu
■ survival craft
cửa ngõ cấp cứu
■ emergency door
cửa cấp cứu
■ emergency gate
cửa cấp cứu
■ quick closing gate
cửa cấp cho cứu
■ spare gate
cửa van cung cấp cứu
■ emergency dam
cửa ngõ van cung cấp cứu
■ emergency gate
các cấp cứu
■ refuge
cụm trang bị phạt năng lượng điện cung cấp cứu
■ emergency current standby generator set
dấu hiệu cung cấp cứu
■ emergency sign

cấp cứu- đgt. (H. cấp: gấp; cứu: cứu vãn chữa) Cần cứu vãn chữa trị ngay nhằm tách tử vong: Bị bị ra máu não, cần đưa theo cấp cho cứu vãn.