Chí tâm đảnh lễ là gì

      128

  Đảnh lễ là thể hiện lòng chân thành kính ngưỡng của mình đối với các bậc tôn quý trên đời. Trong Phật giáo, chúng đệ tử xuất gia tại gia kính lễ tam bảo chư Phật, Bồ tát,…với ý nghĩa mong muốn có được cuộc sống bình an, thành tựu mọi công đức nlỗi chỏng Phật. Đhình họa lễ là đối trmong Phật Bồ tát cung kính kiền thành quỳ lạy, đhình họa lễ, tục phát âm là dập đầu, cũng là 1 nghi tiết quan trọng trong nhà Phật, khi đảnh lễ thì nhị gối quỳ xuống, nhị cánh tay và đầu gối sát đất, dùng đhình họa đầu kính lễ, nhằm biểu tiếp nâng nhì bàn chân Phật, lúc đối trcầu Phật đảnh lễ, duỗi và ngửa nhì bàn tay qua trán, nlỗi để biểu thị đầu tiếp xúc với chân Phật.

*
Phương thơm pháp đhình ảnh lễ có quy định rõ rệt: Đứng thẳng chắp tay, nhị chân cách nhau chừng 2 tấc, đứng thành hình chữ bát (八), sau thời điểm đứng chấm dứt tịnh chổ chính giữa quán tưởng, lúc sắp đhình ảnh lễ tay phải chấm đất trcầu, tay trái còn chắp ngang ngực, khom mình đồng thời hai đầu gối quỳ xuống chấm đất, kế đến là tay trái chấm đất, nhì lòng bàn tay ngửa ra, tay phải ngửa đưa ra trmong, rồi đến bàn tay trái, nhị tay tương tự đồng thời mang đhình họa đầu cúi xuống giữa sấp xỉ 2 lòng bàn tay, biểu thị nhị tay nâng chân Phật để cầu phmong huệ, phía trên phát âm là đầu diện tiếp túc lễ, còn đọc là năm vóc sát đất, để biểu thị lòng tin kính tột bậc.

Bạn đang xem: Chí tâm đảnh lễ là gì

Bộ “Thích Môn Quy Kính Nghi” chép: “Đảnh đầu là địa điểm cao nhất của con người, bàn chân là khu vực thấp nhất trên thân Phật, lấy cái cao nhất của ta để lạy dưới chỗ thấp nhất bên trên thân Phật, lễ hết chư Phật trong đời. Đảnh lễ dứt, hai bàn tay teo và lật úp đầu rời khỏi mặt đất, trcầu hết là tay trái dở lên rồi đến tay phải, từ từ đứng dậy. Lúc đứng dậy, mang tay phải chống đỡ thân, 2 gối từ từ rời khỏi đất và tay trái cũng rút lên chắp ngang ngực, 2 bàn tay chắp ngay lập tức ngắn đứng thẳng.

Lúc đhình ảnh lễ đôi tay phải chắp khép lại như hoa sen búp, giỏi đối không nên để ở giữa trống.

Đại Giải Thoát Kinh chép: Như hoa sen búp hai tay chắp khép lại, vô lượng thân nhóm họp đhình họa lễ 10 pmùi hương Phật, đảnh lễ là để đối trị ngã kiến, ngã mạn của chúng ta, mượn hình thức bên ngoài để rèn luyện bản thân, khiến cho chúng ta tiêu trừ kiêu mạn. Ấn Quang Đại Sư Văn uống Sao chép: Cuối đầu đhình họa lễ đây cũng là một pmùi hương pháp tuyệt để rèn luyện thân, như giảm béo, và giúp mang lại thân thể kiện khang, trên đây cũng chính là tác dụng phụ của việc cúi đầu đảnh lễ.

Dùng phương pháp năm vóc sát đất để trong sạch phiền não 5 trược, thành tựu được 5 loại gia trì như: Thân, miệng, ý, công đức, sự nghiệp.

Xem thêm: Dolby Advanced Audio V2 Là Gì, Công Nghệ Âm Thanh Vòm Dolby Audio Là Gì

Hoa Nghiêm Kinch Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao chép: khi lễ kính tam bảo cần phải năm vóc sát đất, nhờ vào trung khu kiền thành này mà nhiếp phục được sự kiêu mạn. Có 5 ý nghĩa:

1/ Người hành lễ lúc gối phải chấm đất, nguyện mang lại chúng sanh được đạo ngộ ra.

2/ Người hành lễ lúc gối trái chấm đất, nguyện mang lại chúng sanh ở ngoại đạo ko khởi tà kiến, đều được an trụ vào đạo chánh giác.

3/ Người hành lễ lúc tay phải chấm đất, nguyện nlỗi Thế Tôn ngồi ở Kim Cang Tòa, đại địa chấn động, hiện bày điềm lành, chứng nhập đại giác ngộ.

4/ Người hành lễ lúc tay trái chấm đất, nguyện cho chúng sanh xa lìa ngoại đạo, dùng tứ nhiếp pháp để thu nhiếp những người khó điều phục.

5/ Người hành lễ lúc đhình họa đầu chấm đất, nguyện mang lại chúng sinh lìa trọng tâm kiêu mạn, đầu được thành tựu vô kiến đảnh tướng. Kính lễ là việc chúng ta thấy là hình thức mặt ngoài cơ mà hàm tàng bằng tổng số lòng thiết tha ngưỡng mộ. Do vậy, Khi đhình họa lễ chúng ta phải thể hiện được tinh thần đó. Đây cũng là một nét đẹp trong tín ngưỡng. Đhình ảnh lễ cũng giúp ta chuyển trọng tâm trở về với thực tại bình an, nhận diện rõ rệt được sự mầu nhiệm của sức sống nội chổ chính giữa.