Phương thanh đăng ảnh chịu tang, phản pháo tin đồn là người thứ 3