Tâm sự của một môi giới bất động sản: "làm việc liên tục 3 tháng, tôi vẫn không bán được 1 căn nào