Cơ quan đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

      222

Điều 13. Cơ quan đk kinh doanh

1. Cơ quan lại đăng ký sale được tổ chức ở tỉnh, thành phố trực thuộc tw (sau đây call chung là cấp tỉnh) với ở quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau phía trên gọi tầm thường là cấp huyện), bao gồm:

a) Ở cấp cho tỉnh: chống Đăng ký marketing thuộc Sở chiến lược và Đầu tứ (sau phía trên gọi thông thường là phòng Đăng ký kết kinh doanh).

Bạn đang xem: Cơ quan đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

Phòng Đăng ký kinh doanh hoàn toàn có thể tổ chức những điểm tiếp nhận hồ sơ và trả tác dụng thuộc chống Đăng ký marketing tại các vị trí khác nhau trên địa phận cấp tỉnh.

Thành phố Hà Nội, tp Hồ Chí Minh có thể thành lập thêm một hoặc hai Phòng Đăng ký kinh doanh và được khắc số theo sản phẩm công nghệ tự. Việc thành lập thêm Phòng Đăng ký kinh doanh do Ủy ban nhân dân tp quyết định sau khi thống độc nhất vô nhị với Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

b) Ở cấp cho huyện: phòng Tài chủ yếu - planer thuộc Ủy ban nhân dân cung cấp huyện triển khai nhiệm vụ đk hộ sale quy định trên Điều 15 Nghị định này (sau đây gọi thông thường là phòng ban đăng ký sale cấp huyện).

2. Cơ quan đk kinh doanh tài năng khoản và bé dấu riêng.

Điều 14. Nhiệm vụ, quyền hạn của nhà Đăng ký kinh doanh

1. Trực mừng đón hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; để mắt tới tính vừa lòng lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cung cấp hoặc không đồng ý cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết doanh nghiệp.

2. Phối vừa lòng xây dựng, cai quản lý, vận hành Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; thực hiện việc chuẩn hóa dữ liệu, update dữ liệu đăng ký doanh nghiệp tại địa phương sang đại lý dữ liệu giang sơn về đăng ký doanh nghiệp.

3. Cung cấp thông tin về đăng ký doanh nghiệp lưu giữ tại đại lý dữ liệu đất nước về đk doanh nghiệp trong phạm vi địa phương quản lý cho Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh, cục thuế địa phương, những cơ quan lại có tương quan và các tổ chức, cá thể có yêu cầu theo nguyên tắc của pháp luật.

4. Yêu cầu doanh nghiệp report về việc tuân hành các hiện tượng của chế độ Doanh nghiệp theo mức sử dụng tại Điểm c Khoản 1 Điều 209 điều khoản Doanh nghiệp.

Xem thêm: Vai Trò Của Thị Trường Tài Chính Là Gì, Thị Trường Tài Chính Là Gì

5. Trực tiếp kiểm soát hoặc ý kiến đề xuất cơ quan công ty nước gồm thẩm quyền kiểm tra doanh nghiệp theo nội dung trong hồ nước sơ đăng ký doanh nghiệp; lí giải cơ quan lại đăng ký sale cấp huyện về hồ sơ, trình tự, giấy tờ thủ tục đăng cam kết hộ khiếp doanh; hướng dẫn doanh nghiệp và người ra đời doanh nghiệp về hồ nước sơ, trình tự, giấy tờ thủ tục đăng ký kết doanh nghiệp.

6. Yêu ước doanh nghiệp tạm hoàn thành kinh doanh ngành, nghề đầu tư chi tiêu kinh doanh có đk theo pháp luật tại Khoản 9 Điều 7 Nghị định này.

7. Thu hồi Giấy ghi nhận đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp thuộc những trường hợp nguyên tắc tại Khoản 1 Điều 62 Nghị định này.

8. Đăng ký kết cho các mô hình khác theo pháp luật của pháp luật.

Điều 15. Nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của ban ngành đăng ký sale cấp huyện

1. Trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký hộ khiếp doanh; chu đáo tính đúng theo lệ của làm hồ sơ và cấp cho hoặc khước từ cấp Giấy chứng nhận đăng cam kết hộ gớm doanh.

2. Phối hợp xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống tin tức về hộ kinh doanh hoạt động trên phạm vi địa bàn; định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện, phòng Đăng ký kết kinh doanh, cơ sở thuế cung cấp huyện về tình hình đk hộ marketing trên địa bàn.

3. Trực tiếp soát sổ hoặc đề nghị cơ quan công ty nước tất cả thẩm quyền chất vấn hộ marketing theo ngôn từ trong hồ sơ đăng ký hộ tởm doanh; trả lời hộ sale và tín đồ thành lập hộ sale về hồ nước sơ, trình tự, giấy tờ thủ tục đăng cam kết hộ kinh doanh.

4. Yêu mong hộ gớm doanh report tình hình sale khi yêu cầu thiết;

5. Yêu cầu hộ marketing tạm xong xuôi kinh doanh ngành, nghề marketing có điều kiện khi phát hiện hộ sale không đáp ứng đầy đủ điều kiện kinh doanh.

6. Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ sale trong những trường hợp quy định trên Khoản 1 Điều 78 Nghị định này.