Cơ sở lý luận về kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh

      172
*
Cơ sở lý luận chung về kế toán xác định hiệu quả kinh doanh

1. Những sự việc chung về kế toán xác định hiệu quả kinh doanh

1.1. Khái niệm

Kết quả kinh doanh là công dụng cuối cùng về các vận động kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ nhất quyết và được xác định bằng phương pháp so sánh giữa một mặt là tổng doanh thu và thu nhập với một bên là tổng ngân sách chi tiêu của các vận động kinh tế đang thực hiện. Nếu lợi nhuận và thu nhập cá nhân từ các vận động lớn hơn túi tiền thì doanh nghiệp có lãi (lợi nhuận); ngược lại, nếu lợi nhuận và thu nhập nhỏ hơn giá cả thì công ty bị lỗ.

1.2. Vai trò kế toán tài chính xác định công dụng kinh doanh

Kết quả sale là chỉ tiêu quality tổng hợp, bội phản ánh công dụng tài chính cuối cùng của vận động có trong doanh nghiệp.

Bạn đang xem: Cơ sở lý luận về kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh

Kết quả marketing giúp cho khách hàng nắm được mọi buổi giao lưu của đơn vị thông qua các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh. Giúp doanh nghiệp xác minh rõ các nhân tố tác động các loại hình hoạt động vui chơi của doanh nghiệp.

1.3. Văn bản và phương pháp xác định tác dụng kinh doanh

– kết quả kinh doanh = Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (HĐSXKD) + Kết quả vận động khác

– công dụng HĐSXKD = (Doanh thu thuần + Doanh thu vận động tài chính) – (Giá vốn hàng buôn bán + đưa ra phí bán sản phẩm + đưa ra phí quản lý doanh nghiệp + túi tiền tài chính)

– doanh thu thuần = doanh thu – ( chiết khấu dịch vụ thương mại + Hàng bán bị trả lại + áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá hàng phân phối + Thuế xuất khẩu (XK) + Thuế tiêu thụ quan trọng (TTĐB) + Thuế giá chỉ trị tăng thêm (GTGT) theo phương thức trực tiếp)

– Kết quả hoạt động khác = các khoản thu nhập khác – chi tiêu khác

2. Kế toán doanh thu bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ

2.1. Khái niệm

Tiêu thụ là thừa trình cung cấp hàng hóa, sản phẩm, hỗ trợ dịch vụ cho người tiêu dùng và thu tiền sản phẩm hoặc được khách hàng đồng ý thanh toán.

Doanh thu là tổng mức vốn các tác dụng kinh tế công ty thu được vào kỳ kế toán, tạo nên từ các chuyển động sản xuất, kinh doanh thông thường xuyên của doanh nghiệp, đóng góp thêm phần làm tăng vốn chủ sở hữu.

2.2. Phép tắc hạch toán

• thông tin tài khoản 511 chỉ phản ảnh số lợi nhuận của cân nặng sản phẩm, sản phẩm hoá đang bán, dịch vụ đã hỗ trợ mà không sáng tỏ là đã thu tiền tốt chưa.

• giá cả được hạch toán là giá cả thực tế, là số tiền ghi bên trên hoá đơn.

• Doanh thu bán sản phẩm hạch toán vào thông tin tài khoản 512 là số lệch giá về bán sản phẩm hóa, sản phẩm, dịch vụ cung ứng cho các đơn vị nội bộ.

• trường hợp chiết khấu thương mại, hàng cung cấp bị trả lại, giảm ngay hàng bán, thì theo dõi và quan sát riêng trên các tài khoản 521, 531 cùng 532.

3. Kế toán những khoản bớt trừ doanh thu

3.1. Khái niệm

Chiết khấu thương mại dịch vụ là khoản tiền mà lại doanh nghiệp đã giảm trừ hoặc đã thanh toán cho người mua hàng do việc người mua sắm đã mua sắm và chọn lựa (dịch vụ, sản phẩm, mặt hàng hóa) với trọng lượng lớn và theo thỏa thuận hợp tác bên cung cấp sẽ dành cho bên tải một khoản phân tách khấu thương mại dịch vụ đã ghi trên hòa hợp đồng kinh tế tài chính mua phân phối hoặc các cam kết mua phân phối hàng.

Xem thêm: Cách Đọc Tên Các Nhóm Nhạc Hàn Quốc (Thập Niên 2010), (Kỳ 1: Tên Nhóm)

3.2. Lý lẽ hạch toán

Chỉ hạch toán vào tài khoản này khoản chiết khấu thương mại người tiêu dùng được hưởng đã thực hiện trong kỳ theo đúng cơ chế chiết khấu yêu đương mại của công ty đã quy định.

4. Kế toán mặt hàng bị trả lại

4.1. Khái niệm

Hàng phân phối bị trả lại là giá trị trọng lượng hàng buôn bán đã xác minh là tiêu thụ tuy nhiên bị người tiêu dùng trả lại và không đồng ý thanh toán vị các tại sao như: mặt hàng kém phẩm chất, không đúng chủng loại, quy cách…

4.2. Hình thức hạch toán

• Trường vừa lòng bị trả lại 1 phần số sản phẩm đã bán thì chỉ phản chiếu vào thông tin tài khoản này quý hiếm của số hàng bị trả lại đúng bằng số lượng hàng bị trả lại nhân solo giá ghi trên hóa đơn khi bán.

• Các ngân sách chi tiêu khác phát sinh tương quan đến việc hàng buôn bán bị trả lại này nhưng mà doanh nghiệp đề nghị chi thì giá cả này được phản ảnh vào tài khoản 641 “Chi phí buôn bán hàng”.

5. Kế toán ưu đãi giảm giá hàng bán

5.1. Khái niệm

Giảm giá chỉ hàng chào bán là số tiền sút trừ cho quý khách hàng được tín đồ bán gật đầu trên giá chỉ đã thỏa thuận hợp tác vì lý do hàng hèn phẩm chất hay là không đúng quy biện pháp theo giải pháp trong hợp đồng kế toán.

5.2. Phép tắc hạch toán

Chỉ phản ảnh vào thông tin tài khoản 532 những khoản bớt trừ do việc chấp thuận tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá ngoài hoá đơn, có nghĩa là sau khi đã có hoá đối chọi bán hàng. Không phản chiếu vào tài khoản này số tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá (cho phép) đã làm được ghi trên hoá đơn bán hàng và đã có trừ vào tổng trị giá thành ghi trên hoá đơn.

6. Kế toán giá chỉ vốn mặt hàng bán

6.1. Khái niệm

Giá vốn hàng bán là giá thực tế xuất kho của số sản phẩm bán được (hoặc bao hàm chi phí mua sắm và chọn lựa phân té cho sản phẩm & hàng hóa đã cung cấp trong kỳ đối với doanh nghiệp yêu đương mại), hoặc là chi phí thực tế lao vụ, dịch vụ dứt và đang được xác định tiêu thụ và các khoản ngân sách chi tiêu khác được tính vào giá chỉ vốn nhằm xác định tác dụng kinh doanh trong kỳ.

Các phương thức tính giá chỉ xuất kho: Giá thực tế đích danh, giá trung bình gia quyền, giá chỉ nhập trước xuất trước, giá bán nhập sau xuất trước.

6.2. Chính sách hạch toán

• Chỉ đề đạt vào thông tin tài khoản 632 khi sản phẩm hàng hoá, dịch vụ được xác minh là tiêu thụ.

• túi tiền sản xuất chung cố định và thắt chặt không phân bổ ghi vào giá bán vốn hàng bán.

• giá cả nguyên vật tư trực tiếp, chi tiêu nhân công trực tiếp bên trên mức bình thường trong điều kiện doanh nghiệp tổ chức triển khai hạch toán giá thành tính vào ngân sách chi tiêu sản phẩm theo túi tiền định mức với chênh lệch giữa ngân sách sản xuất thực tiễn so với ngân sách định nút là ko lớn.

• các khoản hao hụt mất non của mặt hàng đã đẩy ra sau lúc trừ đi phần bồi hoàn trách nhiệm cá nhân hay tổ chức gây ra.

7. Kế toán giá cả bán hàng

7.1. Khái niệm

Chi phí bán hàng là phần đông khoản chi tiêu mà doanh nghiệp chi ra có tương quan đến vận động tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thương mại như tiền lương, những khoản trích theo lương của nhân viên cấp dưới bán hàng, giá cả tiếp thị, vận chuyển,…, chi tiêu khấu hao tài sản cố định ở phần tử bán hàng, túi tiền dịch vụ mua kế bên và các giá thành bằng tiền khác ví như hoa hồng chào bán hàng, bảo hành sản phẩm.

7.2. Hình thức hạch toán

• Trong quy trình bán sản phẩm hàng hoá, địa thế căn cứ vào hoá đơn của các khoản ngân sách chi tiêu phát sinh có tương quan đến quy trình tiêu thụ thì kế toán tài chính ghi nhấn vào giá thành bán hàng.

• bỏ ra phí bán sản phẩm phải được theo dõi chi tiết để bao gồm thể cai quản chặt chẽ.

• đưa ra phí bán hàng được phân chia hết cho thành phầm hàng hoá bán ra trong kỳ.

• việc kết chuyển chi phí bán sản phẩm trừ vào thu nhập cá nhân để tính lợi tức đầu tư về tiêu thụ trong kỳ được căn cứ vào mức độ phân phát sinh chi tiêu vào doanh thu và chu kỳ kinh doanh của người tiêu dùng để đảm bảo an toàn nguyên tắc cân xứng giữa lệch giá và chi phí.

• mặc dù trong ngôi trường hợp chu kỳ sản xuất gớm doanh của người tiêu dùng quá dài, trong kỳ ko hoặc tất cả ít thành phầm hàng hoá tiêu tốn thì vào cuối kỳ kế toán rất có thể chỉ chuyển một trong những phần chi phí bán hàng phát sinh vào kỳ thanh lịch TK 911 để xác định công dụng kinh doanh của kỳ này còn khoản bỏ ra phí bán sản phẩm còn lại được chuyển vào TK 1422 để đợi kết chuyển mang đến kỳ sau.

8. Kế toán chi phí làm chủ doanh nghiệp

8.1. Khái niệm

Chi phí cai quản doanh nghiệp (CP QLDN) là những chi phí phát sinh từ bỏ các vận động chung trong toàn doanh nghiệp, gồm các chi phí: lương nhân viên phần tử quản lý công ty (tiền lương, chi phí công, các khoản phụ cấp,. . .); bảo đảm xã hội, bảo hiểm y tế, ngân sách đầu tư công đoàn của nhân viên QLDN; túi tiền vật liệu văn phòng, luật pháp lao động, khấu hao TSCĐ dùng cho QLDN; tiền mướn đất, thuế môn bài; chi tiêu dự phòng; dịch vụ mua quanh đó (điện, nước, điện thoại, fax, bảo đảm tài sản, cháy nổ. . .); ngân sách bằng tiền không giống (tiếp khách, hội nghị khách hàng. . .).

8.2. Cơ chế hạch toán

• chi phí thống trị doanh nghiệp đề nghị được theo dõi cụ thể theo từng yếu tố ngân sách để giao hàng cho việc làm chủ và lập report chi phí chế tạo theo yếu tố, để theo dõi ngặt nghèo công dụng và tác dụng kinh tế của chi phí.

• đưa ra phí làm chủ doanh nghiệp tạo nên trong kỳ được xem hết vào chi tiêu toàn cỗ những thành phầm đã tiêu hao trong kỳ nhằm xác định tác dụng kinh doanh, tuy vậy trong trường hợp chu kỳ sản xuất ghê doanh của chúng ta dài, hoặc trong kỳ không có sản phẩm mặt hàng hoá tiêu thụ hoặc lệch giá không tương xứng với đưa ra phí quản lý thì cuối kỳ kế toán đề nghị kết gửi toàn bộ túi tiền hoạt rượu cồn trong kỳ sang trọng kỳ sau, hoặc phân chia chi phí làm chủ cho những thành phầm đã tiêu thụ cùng những sản phẩm chưa tiêu thụ, ngân sách chi tiêu của những sản phẩm chưa tiêu tốn được gửi sang kỳ sau.

9. Kế toán hoạt động tài chính

9.1. Khái niệm

Doanh thu hoạt động tài đó là những lệch giá từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được phân chia và doanh thu chuyển động tài chủ yếu khác của doanh nghiệp.

9.2. Vẻ ngoài hạch toán

• tiền lãi được ghi thừa nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất vay từng kỳ.

• Đối cùng với cổ tức cùng lợi nhuận được phân chia được ghi nhấn khi người đóng cổ phần được quyền thừa nhận cổ tức hoặc những bên thâm nhập vốn được quyền nhấn lợi nhuận từ việc góp vốn.

• Đối với chuyển động mua bán thị trường chứng khoán và bán ngoại tệ thì lệch giá được ghi thừa nhận theo phần chênh lệch lãi.

• Đối với hoạt động bất rượu cồn sản đầu tư, lệch giá được ghi nhận theo giá cả bất đụng sản đầu tư.