CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN BÌNH TÂN, HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM