Công việc của kế toán trưởng là gì

      256
Trong công tác làm việc kế toán, công việc của người kế toán trưởng cực kì quan trọng đồng thời cũng gặp rất nhiều khó khăn trở ngại. Phải tìm hiểu rõ tính chất công việc và nhiệm vụ, cần làm cho để kiêng gặp những không đúng lầm ko đáng có. Về cơ bản, bảng tế bào tả công việc kế toán trưởng sẽ bao gồm các phần như sau.

Bạn đang xem: Công việc của kế toán trưởng là gì


Quyền điều hành của kế toán trưởng


*
Kế toán trưởng là người lãnh đạo của phòng kế toán, chịu trách nhiệm trước doanh nghiệp (cơ quan, tổ chức, đơn vị) về tất cả hoạt động của phòng bởi vì mình phụ trách. Có trách nhiệm quản lý thông thường mọi hoạt động có tương quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán. Bao gồm quyền quyết định về cơ cấu nhân sự của chống cũng như đánh giá chỉ năng lực của mọi nhân viên cấp dưới trong phòng.
Kế toán trưởng chịu trách nhiệm chủ trì các cuộc họp định kỳ, đột xuất để thảo luận cùng giải quyết những vấn đề liên quan đến công tác làm việc của phòng, của từng thành viên. Tham gia những cuộc họp giao ban của cơ quan, họp siêng đề có tương quan đến nhiệm vụ của phòng hoặc cần đến sự phối hợp, kiểm tra đào tạo kế toán mang lại nhân viên.
Kế toán trưởng phải nắm được toàn bộ thực trạng tài chính của doanh nghiệp để tham mưu mang lại giám đốc ra những quyết định về cơ chế và kế hoạch tài thiết yếu của công ty. Báo cáo thường xuyên tình hình hoạt động của phòng cho giám đốc công ty, tiếp nhận, phổ biến cùng triển khai thực hiện kịp thời những chỉ thị của giám đốc.
Ba yếu tố quan trọng trong bảng mô tả công việc kế toán trưởng bên trên sẽ hỗ trợ cho nhà quản trị xác định được quyền hạn và phạm vi rực rỡ giới công việc của những người lãnh đạo phòng kế toán tại doanh nghiệp.

Nhiệm vụ của kế toán trưởng

Công tác tài chính

*
Kế toán trưởng trực tiếp tổ chức và thống kê giám sát quá trình lập ngân quỹ vốn. Vốn của những dự án đầu tư quan liêu trọng được chi cho các kế hoạch phát triển sản xuất, kinh doanh và Marketing…

Trực tiếp giám sát, theo dõi những nguồn vốn được tài trợ, quản trị khoản mục tiền mặt của công ty, quan hệ với các ngân hàng, những tổ chức tín dụng và những định chế tài thiết yếu khác, nhằm bảo đảm cho công ty thực hiện được nghĩa vụ của nó đối với các chủ đầu tư hoặc người nắm giữ cổ phiếu của công ty.

Đánh giá hiệu quả quản lý sử dụng vốn của công ty và đề xuất biện pháp cải thiện hiệu quả quản lý với sử dụng vốn.

Kế toán trưởng là người nghiên cứu, xây dựng hệ thống thu thập thông tin, hệ thống các báo biểu, biểu đồ; xác định phương pháp, chỉ tiêu phân tích… nhằm phân tích đánh giá hoạt động tài chủ yếu của doanh nghiệp theo định kỳ.

Phân tích chi tiết từng khoản mục ngân sách chi tiêu của Công ty, từ đó đề xuất những biện pháp điều tiết tăng giảm ngân sách hiệu quả.

Kiểm tra, phân tích thực trạng thực hiện kế hoạch tài thiết yếu đã xây dựng.

Xem thêm: Cách Sử Dụng Over Time Là Gì ? Over Time Nghĩa Là Gì

Công tác kế toán

*
Ngoài vấn đề tài chính, bảng tế bào tả công việc kế toán trưởng còn đề cập đến các công tác kế toán, cụ thể như sau:


Tổ chức kế toán, thống kê phù hợp với thực trạng hoạt động của công ty theo yêu thương cầu của từng giai đoạn, phù hợp với chủ trương, chiến lược vạc triển phổ biến của công ty.
Tổ chức cải tiến và hoàn thiện chế độ hạch toán kế toán, bộ lắp thêm kế toán thống kê theo mẫu biểu thống nhất, bảo đảm việc ghi chép, thống kê giám sát số liệu chính xác, trung thực, kịp thời và đầy đủ toàn bộ quy trình hoạt động marketing trong toàn công ty.
Tổ chức chỉ đạo việc kiểm kê, đánh giá đúng đắn tài sản cố định, công cụ dụng cụ, tiền mặt, thành phẩm, mặt hàng hóa, từ kết quả kiểm kê, đánh giá thực trạng sử dụng cùng quản lý vốn cũng như phân phát hiện kịp thời những trường hợp có tác dụng sai nguyên tắc quản lý tài chính kế toán.
Tổ chức kiểm tra, kiểm soát những hợp đồng gớm tế của công ty nhằm bảo vệ cao nhất quyền lợi của Công ty.
Tổ chức đánh giá, phân tích tình hình hoạt động tài chính, sale của toàn công ty. Thông qua số liệu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, cởi gỡ khó khăn trong sale do những qui định tài chủ yếu không phù hợp để đẩy mạnh phát triển kinh doanh.
Tổ chức lập kế hoạch, kiểm tra báo cáo, đánh giá công tác thực hiện kế hoạch ngân sách chi tiêu công ty, các đơn vị phụ thuộc doanh nghiệp hàng tháng, quý, năm. ..
Bảo đảm yêu cầu về bảo mật tin tức kinh tế – tài chính.
Quan hệ với các ngành chức năng liên quan như: Thuế, Kế hoạch & Đầu tư, chi cục Quản lý tài chính doanh nghiệp.
Trên đây là bảng tế bào tả công việc của kế toán trường với những nhiệm vụ, chức năng với quyền hạn cơ bản. Vào thực tế phụ thuộc vào loại hình, đặc thù của đơn vị mà kế toán trưởng sẽ gồm thể phải đảm nhận thêm hoặc giảm bớt một số công việc.