Tỷ phú nga tạo “cơn mưa tiền” tại diễn đàn kinh doanh toàn cầu