Nhan sắc ngày một thăng hạng của lan phương sau kết hôn với ông xã cao 2m