Vợ chồng diễn viên minh tiệp tậu 10 căn nhà nhưng vì sao chỉ ở 1 căn?