Điều ít biết về cô gái có vị trí quan trọng với vũ khắc tiệp, được so sánh ngang ngọc trinh