Em hãy điền vào bảng 42.2 các bệnh ngoài da nêu tóm tắt biểu hiện của bệnh và cách phòng chống