Phân biệt cách dùng find, find out

      89
khổng lồ get information about something because you want khổng lồ know more about it, or lớn learn a fact or piece of information for the first time:

Bạn đang xem: Phân biệt cách dùng find, find out

 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use tự otworzumysl.com.Học những tự bạn phải giao tiếp một phương pháp tự tín.


*

to act or work together for a particular purpose, or to be helpful by doing what someone asks you khổng lồ do

Về việc này
*

*

*

Xem thêm: Buổi Tối Nên Buôn Bán Kinh Doanh Gì Buổi Tối Hốt Bạc Không Thể Bỏ Qua

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các ứng dụng tìm kiếm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn otworzumysl.com English otworzumysl.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語