Get round to là gì

      176

Bạn muốn tò mò về những cụm cồn từ (Phrasal Verb)? Để giúp các bạn tìm kiếm thuận tiện các Phrasal verb thì otworzumysl.com đã tổng hợp các cụm đụng từ thường gặp và phổ biến nhất. Hi vọng bài viết này thực sự hữu ích cho những bạn.

STTTỪ VỰNGÝ NGHĨA
1Bring s.o up nuôi nấng (con cái)
2Brush up on s.th ôn lại
3Call for sth kêu bạn nào đó, cho gọi ai đó, yêu cầu chạm chán ai đó
4Carry out thực hiện nay (kế hoạch)
5Catch up with s.o theo kịp ai đó
6Beat one’s self up tự trách mình (khi dùng, vắt one’s self bằng mysel, yourself, himself, herself…)
7Break down bị hư
8Break in đột nhập vào nhà
9Break up with s.o chia tay fan yêu, cắt đứt quan hệ cảm tình với ai đó
10Bring s.th up đề cập chuyện gì đó
11Come off tróc ra, giảm ra
12Come up against s.th đối phương diện với cái gì đó
13Come up with nghĩ ra
14Cook up a story bịa đề ra 1 câu chuyện
15Cool down làm đuối đi, sút nóng, bình thản lại (chủ ngữ rất có thể là bạn hoặc vật)
16Check in làm thủ tục vào khách sạn
17Check out làm thủ tục ra khách hàng sạn
18Check sth out tìm hiểu, tò mò cái gì đó
19Clean s.th up lau chùi
20Come across as có vẻ (chủ ngữ là người)
21Drop by ghé qua
22Drop s.o off thả ai xuống xe
23End up có kết cục = wind up
24Figure out suy ra
25Find out tìm ra
26Count on s.o tin cậy vào bạn nào đó
27Cut down on s.th cắt bớt cái gì đó
28Cut off cắt lìa, giảm trợ giúp tài chính
29Do away with s.th bỏ cái nào đó đi không sử dụng cái gì đó
30Do without s.th chấp nhận không có cái gì đó
31Dress up ăn mang đẹp
32Get rid of s.th bỏ cái gì đó
33Get up thức dậy
34GET AWAY WITHthoát khỏi sự trừng phạt
35GET ON TOliên lạc cùng với ai đó
36GET ROUND TOcần thời gian để triển khai gì
37GO DOWN WITHbị ốm
38Get along/get along with s.o hợp nhau/hợp cùng với ai
39Get in đi vào
40Get off xuống xe
41Get on with s.o hòa hợp, thuận cùng với ai đó
42Get out cút ra ngoài
43Go off reo, nổ (chủ ngữ thường xuyên là chuông, bom)
44Go on tiếp tục
45Go out đi ra ngoài, đi chơi
46Go up tăng, đi lên
47GO IN FORlàm điều gì vì mình thích nó
48Give up s.th từ quăng quật cái gì đó
49Go around đi vòng vòng
50Go down giảm, đi xuống
51Give up từ bỏ
52Give out phân phát , cạn kịêt
53Give off toả ra , phân phát ra ( hương thơm , mùi hương vị)
54Help s.o out giúp đỡ ai đó
55Hold on đợi tí
56Grow up lớn lên
57Give away cho đi , tống đi , bật mí bí mật
58Give st back trả lại
59Give in bỏ cuộc
60Give way to nhượng cỗ , đầu hàng (= give oneself up to), nhường nhịn chỗ mang đến ai
61Look at sth nhìn cái gì đó
62Look down on s.o khinh thường ai đó
63Look for s.o/s.th tìm tìm ai đó/ cái gì đó
64Look forward khổng lồ something/Look forward to lớn doing something mong mỏi tới sự kiện như thế nào đó
65Keep on doing s.th tiếp tục làm cái gi đó
66Keep up sth hãy liên tục phát huy
67Let s.o down làm ai đó thất vọng
68Look after s.o chăm sóc ai đó
69Look around nhìn xung quanh
70Make up one’s mind quyết định
71Move on to s.th chuyển tiếp sang cái gì đó
72Pick s.o up đón ai đó
73Pick s.th up lượm cái nào đấy lên
74Put s.o down hạ rẻ ai đó
75Look into sth nghiên cứu vật gì đó, coi xét cái gì đó
76Look sth up tra nghĩa của mẫu từ gì đó
77Look up to s.o kính trọng, ái mộ ai đó
78Make s.th up chế ra, bịa đặt ra cái gì đó
79Put up with s.o/ s.th chịu đựng ai đó/ đồ vật gi đó
80Run into s.th/ s.o vô tình chạm mặt được vật gì / ai đó
81Run out of s.th hết đồ vật gi đó
82Set s.o up gài tội ai đó
83Set up s.th thiết lập, ra đời cái gì đó
84Put s.o off làm ai kia mất hứng, ko vui
85Put s.th off trì hoãn vấn đề gì đó
86Put s.th on mặc cái gì đấy vào
87Put sth away cất cái gì đấy đi
88Stand for viết tắt đến chữ gì đó
89Take away (take sth away from s.o) lấy đi cái nào đó của ai đó
90Take off cất cánh (chủ ngữ là đồ vật bay), trở yêu cầu thịnh hành, rất được yêu thích (chủ ngữ là ý tưởng, sản phẩm..)
91Take s.th off cởi vật gì đó
92Take up bắt đầu làm cho một họat động mới (thể thao, sở thích,môn học)
93Settle down ổn định cuộc sống tại một nơi nào đó
94Show off khoe khoang
95Show up xuất hiện
96Slow down chậm lại
97Speed up tăng tốc
98Turn on mở
99Turn sth/s.o down từ chối cái gì/ai đó
100Turn up vặn bự lên
101Wake up đánh thức ai dậy
102Warm up khởi động
103Talk s.o in khổng lồ s.th dụ ai làm đồ vật gi đó
104Tell s.o off la rầy ai đó
105Turn around quay đầu lại
106Turn down vặn nhỏ dại lại
107Turn off tắt
108Wear out mòn, làm cho mòn (chủ ngữ là fan thì tức là làm mòn, công ty ngữ là dụng cụ thì tức là bị mòn)
109Work out tập thể dục, có công dụng tốt đẹp
110Work s.th out suy ra được đồ vật gi đó
111Take after somebody (resemble a family member)giống một ai đó trong gia đình
112Take something apart: (purposely break into pieces)cố tình phá, bóc một thứ gì đó thành những mảnh
113Take something back: (return an item)trả lại một thứ gì đó
114Take off: (start to lớn fly) cất cánh
115Take something off: (remove something)tháo quăng quật thứ nào đấy (thường là quần áo, phụ kiện)
116Take something out: (remove from a place or thing)lấy , đem thứ nào đấy ra
117Take somebody out: (pay for somebody khổng lồ go somewhere with you)chu cấp cho cho ai đó đi loanh quanh đâu đó cùng mình
118Tear something up: (rip into pieces)xé vụn thành từng mảnh
119Think back to/ on: (remember)nhớ lại
120Think something over: (consider)cân nhắc
121Throw something away: (dispose of) vứt quăng quật thứ gì đó
122Turn something down: (decrease the volume or strength) vặn nhỏ tuổi âm lượng hoặc độ mạnh của (nhiệt, ánh sáng)
123Turn something down: (refuse)từ chối vật dụng gì đó
124Turn something off: (stop the energy flow, switch off)tắt đi
125Turn something on: (start the energy, switch on) bật lên
126Turn something up: (increase the volume or strength)tăng âm thanh hoặc cường độ (nhiệt, ánh sáng)
127Turn up: (appear suddenly)xuất hiện bất chợt ngột
128Try something on: (put on sample clothing)mặc test đồ
129Try something out: (test)thử nghiệm

Trên đây là tất cả rất nhiều cụm rượu cồn từ (Phrasal verb) thông dụng với được sử dụng thịnh hành nhất hiện nay nay. Hi vọng bài viết này đã cung cấp những tin tức hữu ích mà ai đang tìm kiếm