Nhà cường đôla: mẹ bê bết kinh doanh, muốn tự tử, con mê mệt siêu xe, vợ mới