Hoàng phi "vì yêu mà đến": "khi gia linh gọi "anh ơi", mình vô cùng ngạc nhiên không biết có chuyện gì"