Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y

      90
*

Tên quy trình: Quy trình: cấp cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện mua sắm thuốc thú y (QT.09-8.2020)
1. Mục đích: Quy định trình tự, cách thức thẩm định cấp Giấy ghi nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y.

Bạn đang xem: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y

2. Phạm vi: những tổ chức, cá nhân có nhu yếu cấp Giấy ghi nhận đủ điều kiện sắm sửa thuốc thú y; Lãnh đạo, công chức, viên chức thuộc bỏ ra cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội; bỏ ra cục Thủy sản Hà Nội.
3. Văn bản quy trình
3.1. Cửa hàng pháp lý

Thành phần hồ nước sơ:

Bản chính

Bản

sao

X

X

- Giấy ghi nhận đăng ký kết doanh nghiệp hoặc Giấy ghi nhận đăng cam kết kinh doanh;

X

- chứng chỉ hành nghề thú y

X


3.3. Con số hồ sơ 01 bộ 3.4. Thời gian xử lý 08 ngày làm việc, tính từ lúc ngày dìm đủ hồ nước sơ phù hợp lệ 3.5. Nơi đón nhận và trả kết quả Nộp làm hồ sơ trực tiếp tại thành phần Một cửa ngõ - đưa ra cục Chăn nuôi cùng Thú y Hà Nội, số 114, mặt đường Lê Trọng Tấn, quận Hà Đông, thành phố hà nội thủ đô (đối với động vật hoang dã trên cạn); bộ phận Một cửa - đưa ra cục Thủy sản Hà Nội, thôn Thanh Liệt, thị trấn Thanh Trì, thành phố thành phố hà nội (đối với thủy sản); qua thương mại dịch vụ bưu bao gồm hoặc trực tuyến.

Xem thêm: Tìm Hiểu Về Proxy Server Và Hướng Dẫn Cài Proxy Server Cho Máy Tính

3.6. Lệ phí: 230.000 VNĐ/01 lần cấp cho 3.7. Tiến trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Nộp hồ nước sơ

Tổ chức, cá nhân

Giờ hành chính

Hồ sơ theo mục 3.2

B2

Tiếp nhận hồ sơ với ghi giấy tiếp nhận, hẹn ngày

Bộ phận Một cửa

Giờ hành chính

Giấy chào đón hồ sơ cùng hẹn trả kết quả

B3

Chuyển hồ nước sơ cho phòng siêng môn

Bộ phận Một cửa

0,5 ngày

Phiếu điều hành và kiểm soát quá trình giải quyết và xử lý hồ sơ.

B4

Phân công xử trí hồ sơ

Lãnh đạo phòng siêng môn

0,5 ngày

Phiếu kiểm soát điều hành quá trình giải quyết và xử lý hồ sơ.

B5

Thẩm định hồ nước sơ

Phòng siêng môn

04 ngày

Thông báo chất vấn cơ sở

B6

Kiểm tra cơ sở

Đoàn kiểm tra

01 ngày

Biên bản

B7

Xem xét tác dụng kiểm tra

Phòng siêng môn

01 ngày

Dự thảo văn bản

B8

Phê duyệt

Lãnh đạo đưa ra cục

0,5 ngày

Giấy hội chứng nhận

B9

Hoàn thiện hồ nước sơ

Chuyên viên phòng chăm môn

0,5 ngày

Giấy bệnh nhận

B10

Trả kết quả, thu phí cho tổ chức, cá nhân,

Bộ phận Một cửa

Giờ hành chính

Giấy hội chứng nhận

B11

Thống kê với theo dõi: công chức, viên chức thụ lý làm hồ sơ phòng trình độ chuyên môn có trách thống kê các TTHC tiến hành tại đơn vị vào sổ thống kê công dụng thực hiện TTHC

Công chức, viên chức thụ lý hồ sơ phòng chăm môn

Giờ hành chính

Phiếu theo dõi thừa trình giải quyết hồ sơ; sổ theo dõi hồ sơ (mẫu số 05, 06 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP)


4. Biểu mẫu