Tiểu sử hari won sinh năm bao nhiêu, cao bao nhiêu, có con chưa?