Hướng dẫn giải bài tập bê tông cốt thép 1

      654

Theo Tiêu chuẩn chỉnh xây đắp cầu 22 TCN 272-051. Tính để ý khả năng chịu đựng lực của một mặt phẳng cắt chữ nhật dầm BTCT thường, đặt cốtthxay đối kháng, biết:· Kích thước phương diện cắt: b x h = 200 x 350 mm2· c f ¢= 32 MPa; fy = 280 MPa; As = 3 # 25; d = 300 mm· Mô men tính toán làm việc TTGH cường độ Mu = 80 kNm2. Tính thông qua kỹ năng chịu lực của một mặt cắt chữ nhật dầm BTCT thường, đặt cốtthép kép, biết:


Bạn đang xem: Hướng dẫn giải bài tập bê tông cốt thép 1

*

Xem thêm: Cách Chơi Bang Bang 4399 Lậu Việt Hóa, 100% Tank, Full Xu, Hướng Dẫn Chạy Bangbang4399 Trên Chrome

Nội dung Text: BÀI TẬPhường KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP.. - Hệ Chính quy Theo Tiêu chuẩn chỉnh thiết kế cầu 22 TCN 272-05
các bài luyện tập môn Kết cấu bê tông – hệ Chính quy Tháng 10/2011 BÀI TẬPhường KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP H ệ Chính quy Theo Tiêu chuẩn kiến thiết cầu 22 TCN 272-05 1. Tính chu đáo tài năng chịu đựng lực của một mặt phẳng cắt chữ nhật dầm BTCT thường xuyên, đ ặt cốt thxay đối kháng, biết: Kích thước phương diện cắt: b x h = 200 x 350 mmét vuông · fc¢ = 32 MPa; fy = 280 MPa; As = 3 # 25; d = 300 mm · · Mô men tính toán nghỉ ngơi TTGH cường độ Mu = 80 kNm 2. Tính cẩn thận năng lực Chịu đựng lực của một mặt phẳng cắt chữ nhật dầm BTCT thường, đ ặt cốt thxay kxay, biết: Kích thước khía cạnh cắt: b x h = 200 x 350 mmét vuông · fc¢ = 28 MPa; · · fy = 280 MPa; As = 3 #22; d = 300 mm fy¢ = 280 MPa; As¢ = 2 #16; d’ = 40 mm · · Mô men tính tân oán làm việc TTGH cường độ Mu = 80 kNm 3. Tính duyệt y kỹ năng Chịu đựng lực của một mặt phẳng cắt chữ nhật dầm BTCT thường, đ ặt cốt thép kxay, biết: Kích thước khía cạnh cắt: b x h = 200 x 400 mm2 · fc¢ = 28 MPa; · · fy = 420 MPa; As = 3 #25; d = 350 mm fy¢ = 4trăng tròn MPa; As¢ = 2 #16; d’ = 40 milimet · · Mô men tính toán nghỉ ngơi TTGH độ mạnh Mu = 120 kNm 4. Tính để mắt tới kỹ năng Chịu đựng lực củ a mặt cắt chữ T dầm BTCT thường xuyên, đặt cốt thép đơn, biết: · Kích thước mặt cắt: b = 700 mm; bw = 200 mm; hf = 1trăng tròn mm; h = 550 milimet fc¢ = 28 MPa; fy = 4trăng tròn MPa; As = 4 # 22; d = 475 mm · · Mô men tính toán thù làm việc TTGH cường độ Mu = 200 kNm 5. Tính toán thù và sắp xếp cốt thnghiền dọ c Chịu đựng lực bên trên mặt phẳng cắt chữ nhật củ a d ầm BTCT thường xuyên, biết: Kích thước mặt cắt: b x h = 200 x 350 mm2 · fc¢ = 28 MPa; fy = 4đôi mươi MPa · · Mô men tính toán thù sinh hoạt TTGH độ mạnh Mu = 65 kNm 6. Xác đ ịnh kích cỡ mặt phẳng cắt, tính toán cùng bố trí cốt thép dọc Chịu lực bên trên mặt cắt chữ nhật của dầm BTCT thường, biết: · Dầm giản đối kháng, chiều lâu năm nhịp l = 5 ,0 m 1PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Những bài tập môn Kết cấu bê tông – hệ Chính quy Tháng 10/2011 fc¢ = 35 MPa; fy = 4đôi mươi MPa · · Mô men tính toán sống TTGH độ mạnh Mu = 105 kNm 7. Tính toán thù và bố trí cốt thép dọ c Chịu đựng lực bên trên mặt cắt chữ nhật củ a d ầm BTCT thường, biết: Kích thước khía cạnh cắt: b x h = 200 x 350 mm2 · fc¢ = 28 MPa; fy = 280 MPa · · Mô men tính toán thù sống TTGH độ mạnh Mu = 110 kNm 8. Xác đ ịnh kích thước mặt cắt, tính toán thù và sắp xếp cốt thxay dọ c chịu đựng kéo trên mặt cắt chữ nhật của dầm BTCT thường xuyên, biết: · Dầm giản đơn, chiều nhiều năm nhịp l = 4 ,0 m fc¢ = 35 MPa; fy = fy¢ = 420 MPa · Cố t thxay Chịu nén As¢ = 2#16; d’ = 35 mm · · Mô men tính toán thù sống TTGH độ mạnh Mu = 95 kNm 9. Tính tân oán cùng b ố trí cốt thxay dọ c Chịu lực bên trên mặt cắt chữ T d ầm BTCT thường xuyên, biết: · Kích thước phương diện cắt: b = 800 mm; bw = 220 mm; hf = 1trăng tròn mm; h = 550 milimet fc¢ = 28 MPa; fy = 420 MPa · · Mô men tính toán thù ở TTGH cường độ Mu = 150 kNm 10. Cho d ầm BTCT mặt phẳng cắt chữ nhật cốt thxay đối kháng, biết: Kích thước khía cạnh cắt: b x h = 200 x 350 mmét vuông · Bê tông có fc¢ = 32 MPa; gc = 2400 kg/m3 · · Cố t thnghiền dọc Chịu đựng kéo bao gồm As = 3#22; d = 300 mm; fy = 4đôi mươi MPa · Thông số b ề rộng lớn dấu nứt Z = 30000 N/milimet · Mô men tính toán thù sống TTGH sử dụ ng Ma = 50 kNm Hãy đánh giá xem dầm có nứt không. Nếu bao gồm, hãy chất vấn điều kiện tiêu giảm b ề rộng lớn dấu nứt. 11. Cho d ầm BTCT mặt phẳng cắt chữ nhật cốt thép kép, biết: Kích thước khía cạnh cắt: b x h = 250 x 400 mm2 · Bê tông có fc¢ = 35 MPa; gc = 2400 kg/m3 · · Cố t thép dọc Chịu kéo tất cả As = 3#25; d = 350 mm; fy = 280 MPa Cố t thxay dọc chịu nén có As¢ = 2 #16; d’ = 40 mm; fy¢ = 280 MPa · · Thông số b ề rộng dấu nứt Z = 30000 N/mm · Mô men tính toán thù ngơi nghỉ TTGH sử dụ ng Ma = 70 kNm Hãy khám nghiệm xem dầm gồm nứt không. Nếu có, hãy soát sổ ĐK giảm bớt b ề rộng lớn vệt nứt. 12. Cho d ầm BTCT mặt cắt chữ T vắt t thnghiền đơn, biết: 2PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com các bài tập luyện môn Kết cấu bê tông – hệ Chính quy Tháng 10/2011 · Kích thước mặt cắt: b = 800 mm; bw = 200 mm; hf = 120 mm; h = 550 mm Bê tông gồm fc¢ = 28 MPa; gc = 2400 kg/m3 · · Cố t thnghiền dọc Chịu đựng kéo gồm As = 3#25; d = 500 mm; fy = 4đôi mươi MPa · Thông số b ề rộng lớn vệt nứt Z = 30000 N/milimet · Mô men tính toán sinh sống TTGH sử dụ ng Ma = 1đôi mươi kNm Hãy đánh giá xem dầm tất cả nứt không. Nếu bao gồm, hãy đánh giá ĐK tinh giảm b ề rộng vệt nứt. 13. Tính toán thù cùng b ố trí nắm t thxay dọ c đến cột ngắn thêm bởi BTCT thườ ng Chịu nén đ úng trọng tâm, biết: Kích thước mặt cắt: b x h = 250 x 250 mmét vuông · · f’c = 28 MPa; fy = 280 MPa · Lực dọ c tính toán thù sinh hoạt TTGH cường đ ộ Pu = 1100 kN 14. Thiết kế mặt cắt cột nđính thêm bằng BTCT thường xuyên chịu đựng nén đúng trung khu, biết: · Cường độ vật liệu : f’c = 35 MPa; fy = 4đôi mươi MPa · Lực dọ c tính toán ở TTGH cường đ ộ Pu = 1600 kN 15. Tính thông qua mặt phẳng cắt cộ t nlắp b ằng BTCT hay Chịu nén lệch trung ương, biết: Kích thước phương diện cắt: b x h = 2trăng tròn x 350 mmét vuông · · Cố t thnghiền dọc tất cả 4 #22, bố trí đố i xứng với nhì trục, d = 300 mm, d’ = 50 mm · Cường độ vật liệu : f’c = 28 MPa; fy = 280 MPa · Nộ i lực tính toán thù ở TTGH cường độ : Pu = 900 kN; Mu = 70 kNm 16. Tính phê duyệt mặt cắt cộ t nđính b ằng BTCT thường xuyên Chịu nén lệch chổ chính giữa, biết: Kích thước mặt cắt: b x h = 250 x 400 mm2 · · Cố t thnghiền dọc gồm 4 #22, bố trí đố i xứng cùng với nhì trục, d = 350 milimet, d’ = 50 milimet · Cường độ vật tư : f’c = 35 MPa; fy = 420 MPa · Nộ i lực tính tân oán sống TTGH cường độ : Pu = 1600 kN; Mu = 70 kNm 17. Tính cẩn thận mặt cắt cộ t nthêm b ằng BTCT thường xuyên chịu nén lệch vai trung phong, biết: Kích thước mặt cắt: b x h = 250 x 400 mm2 · · Cố t thxay dọc có 4 #25, bố trí đố i xứng với hai trục, d = 350 mm, d’ = 50 milimet · Cường độ vật liệu : f’c = 35 MPa; fy = 4đôi mươi MPa · Nộ i lực tính toán sinh sống TTGH cường độ : Pu = 1000 kN; Mu = 160 kNm ----------------------------------------- 3PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com