Hướng dẫn kê khai mẫu 04a/đk

      185
Bổ sung mẫu số 04a-ĐK/TSC: Báo cáo kê khai trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo TT 144/2017/TT-BTC
*
*
*

1.

Bạn đang xem: Hướng dẫn kê khai mẫu 04a/đk

Mục đích

Cán bộ otworzumysl.com mong mỏi muốn báo cáo kê khai trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của cơ quan, tổ chức, 1-1 vị theo TT 144/TT-BTC.

2. Phía dẫn bỏ ra tiết

* Đơn vị otworzumysl.com

1. Vào Báo cáoBáo cáo kê khai

2. Nhấn đúp vào Mẫu số 04a-ĐK/TSC: Báo cáo kê khai trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của cơ quan, tổ chức, solo vị

3. Trên bối cảnh Tham số báo cáo, chọn Kỳ báo cáo, dìm Đồng ý

*

4. Bình chọn số liệu báo cáo

*

* Đơn vị tổng hợp

1. Vào menu Báo cáoBáo cáoBáo cáo kê khai

2. Thừa nhận đúp vào Mẫu số 04a-ĐK/TSC: Báo cáo kê khai trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của cơ quan, tổ chức, solo vị

3. Trên giao diện Tham số báo cáo:

▪ lựa chọn Kỳ báo cáo

▪Tích lựa chọn In report tổng hợp

▪Nhấn Đồng ý

*

4. Bình chọn số liệu báo cáo

*

* Gửi báo cáo lên cấp cho trên

1.

Xem thêm: Xem Lịch Ngày 30 Tháng 7 Năm 2018 Là Ngày Gì ? Lịch Âm Thứ 2 Ngày 30 Tháng 7 Năm 2018

Vào Báo cáoBáo cáo gửi đơn vị chức năng cấp trên

2. Nhấn Lập báo cáo

▪Chọn Kỳ report theo tháng và nhập tin tức Diễn giải (nếu có)

▪Tích lựa chọn Mẫu số 04a-ĐK-TSC- báo cáo kê khai trụ sở có tác dụng việc, cơ sở chuyển động sự nghiệp của cơ quan, tổ chức, solo vị

▪Nhấn Lập báo cáo

*

3. Sau khoản thời gian lập xong, thừa nhận Gửi báo cáo để gửi lên cấp trên.

*

* thừa nhận - Tổng thích hợp báo cáo

1. Đăng nhập vào đơn vị chức năng tổng hợp

2. Vào menu Báo cáoTổng hợp báo cáoDanh sách báo cáo cấp bên dưới gửi lên

3. Tìm với phê trông nom các report Mẫu số 04a-ĐK/TSC: báo cáo kê khai trụ sở làm việc, cơ sở vận động sự nghiệp của cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng mà đơn vị chức năng cấp bên dưới đã gửi lên trong kỳ

*

4. đưa sang màn hình hiển thị Tổng phù hợp báo cáo, dìm Tổng vừa lòng báo cáo

5. Tích chọn report Mẫu số 04a-ĐK/TSC: báo cáo kê khai trụ sở làm việc, cơ sở vận động sự nghiệp của cơ quan, tổ chức, solo vị

6. Thừa nhận Tiếp tục

*

7. Tại bước 2. Chọn đơn vị, tích chọn những đơn vị đã nộp đủ báo cáo Mẫu số 04a-ĐK/TSC: report kê khai trụ sở có tác dụng việc, cơ sở vận động sự nghiệp của cơ quan, tổ chức, đối chọi vị