Hướng dẫn vào server minecraft

      126

Nếu chưa tồn tại game bạn hãy tải tại đây

Các cách để vào game:

+Chú thích: tiếng anh/tiếng việt (tùy vào ngôn ngữ bạn chơi)

->B1: click chuột Multiplayer/Chơi mạng

*

->B2: Bấm vào add server/Thêm trang bị chủ

*

->B3: Nhập otworzumysl.com vào ô IP Address/Địa chỉ IP (tên server các bạn không cần chỉnh)

*

->B4: nhấn vào nút Done/Xong

*

->B5: Lia con chuột vào ô vuông tất cả hình otworzumysl.com, sẽ xuất hiện thêm dấu hình tam giác, tiếp đến click vào vệt hình tam giác

*

->B6:

+ Đăng ký kết nếu chưa xuất hiện tài khoản: nhập /register

+ Đăng nhập ví như đã tài năng khoản, qua bước 7

+ Chú thích: là mật khẩu bạn đăng ký cho tài khoản!

*

->B7: Đăng nhập: nhập /login

+Chú thích: là mật khẩu đăng nhập bạn đăng ký ở cách trên

*

Vậy là xong, sau này, khi vào multiplayer thì sẽ có hiện sẵn ô vps otworzumysl.com, chỉ cần click vào như B5, vào server và login chơi thôi