Hướng dẫn viên hàn quốc nói tiếng việt

      208
Hướng dẫn viên du lịch Hàn Quốc nói tiếng Việt và tiếng AnhTour Hàn Quốc

2017. 2. 2. 21:22

*

Danh sách hướng dẫn viên du lịch nói tiếng Việt và tiếng Anh


Danh sách hướng dẫn viên du lịch nói tiếng Việt và tiếng Anh

Để du khách du lịch tự do có được sự thuận tiện và thoải mái nhất lúc du lịch Hàn Quốc, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc KTO tại Việt Nam thông báo danh sách các hướng dẫn viên du lịch có khả năng thành thạo tiếng Việt và tiếng Anh song tuy nhiên hướng dẫn du lịch Hàn Quốc. Các du khách tự do có thể liên hệ:

*

1, Mr. Lee hyun yong - Korean

Hướng dẫn viên nói tiếng Việt và tiếng Anh

+82 10 3168 3031

Vieber ID : Raphaellee

hejin06
otworzumysl.com.com/ hejin05
hanmail.net

www.hankooktour.com

Kinch nghiệm trên 5 năm

Hotel / Car / Guide / City tour / Business tour / VIPhường tour

https://visitkorea.org.vn/tin-du-lich-noi-bat/danh-sach-huong-dan-vien-du-lich-noi-tieng-viet-va-tieng-anh-956.html


태그
취소확인
댓글쓰기 이 글에 댓글 단 블로거 열고 닫기
인쇄
댓글쓰기
1/1
이전다음
이 블로그 Tour Hàn Quốc 카테고리 글전체글 보기
Tour Hàn Quốc글 목록글 제목작성일
화면 최상단으로 이동

검색

글 검색
RSS 2.0 RSS 1.0 ATOM 0.3

안녕하세요.이 포스트는 네이버 블로그에서 작성된 게시글입니다.자세한 내용을 보려면 링크를 클릭해주세요.감사합니다.

Bạn đang xem: Hướng dẫn viên hàn quốc nói tiếng việt


글 보내기 서비스 안내

2009년 6월 30일 네이버 여행 서비스가 종료되었습니다. 네이버 여행 서비스를 이용해 주신 여러분께 감사드리며, 더 좋은 서비스로 보답할 수 있도록 노력하겠습니다.


*

*

*

악성코드가 포함되어 있는 파일입니다.

*
FILENAME

백신 프로그램으로 치료하신 후 다시 첨부하시거나, 치료가 어려우시면파일을 삭제하시기 바랍니다.

네이버 백신으로 치료하기

고객님의 PC가 악성코드에 감염될 경우 시스템성능 저하,개인정보 유출등의 피해를 입을 수 있으니 주의하시기 바랍니다.


*
*

작성자 이외의 방문자에게는 이용이 제한되었습니다.

ALERTMESSAGE

이용제한 파일 : FILENAME


*
카메라 모델해상도노출시간노출보정프로그램모드ISO감도조리개값초점길이측광모드촬영일시
글보내기 제한 공지
저작권 침해가 우려되는 컨텐츠가 포함되어 있어 글보내기 기능을 제한합니다.

네이버는 블로그를 통해 저작물이 무단으로 공유되는 것을 막기 위해,저작권을 침해하는 컨텐츠가 포함되어 있는 게시물의 경우 글보내기 기능을 제한하고 있습니다.

상세한 안내를 받고 싶으신 경우 네이버 고객센터로 문의주시면 도움드리도록 하겠습니다.건강한 인터넷 환경을 만들어 나갈 수 있도록 고객님의 많은 관심과 협조를 부탁드립니다.


주제 분류 제한 공지
저작권 침해가 우려되는 컨텐츠가 포함되어 있어 주제 분류 기능을 제한합니다.

네이버는 블로그를 통해 저작물이 무단으로 공유되는 것을 막기 위해,저작권을 침해하는 컨텐츠가 포함되어 있는 게시물의 경우 주제 분류 기능을 제한하고 있습니다.

상세한 안내를 받고 싶으신 경우 네이버 고객센터로 문의주시면 도움드리도록 하겠습니다.건강한 인터넷 환경을 만들어 나갈 수 있도록 고객님의 많은 관심과 협조를 부탁드립니다.


작성하신 게시글에 사용이 제한된 문구가 포함되어 일시적으로 등록이 제한됩니다.


이용자 분들이 홍보성 도배, 스팸 게시물로 불편을 겪지 않도록 다음과 같은 경우 해당 게시물 등록이 일시적으로 제한됩니다.

Xem thêm: Tiểu Sử Ca Sĩ Lý Hải : 33 Tuổi, 4 Lần Sinh Nở Vẫn Xinh Như Gái Vừa Tròn Đôi Mươi

특정 게시물 대량으로 등록되거나 해당 게시물에서 자주 사용하는 문구가 포함된 경우특정 게시물이 과도하게 반복 작성되거나 해당 게시물에서 자주 사용하는문구가 포함된 경우

스팸 게시물이 확대 생성되는 것을 방지하기 위하여 문구 및 사용 제한기간을상세하게 안내해 드리지 못하는 점 양해 부탁 드립니다. 모두가 행복한 인터넷문화를 만들기 위한 네이버의 노력이오니 회원님의 양해와 협조 부탁드립니다.

더 궁금하신 사항은 고객센터로 문의하시면 자세히 알려드리겠습니다.

수정하신 후 다시 등록해 주세요.


확인

회원님의 안전한 서비스 이용을 위해 비밀번호를 확인해 주세요.

다시 한번 비밀번호 확인 하시면 이용중인 화면으로 돌아가며, 작성 중이던내용을 정상적으로 전송 또는 등록하실 수 있습니다.

*

1일 안부글 작성횟수를 초과하셨습니다.
네이버 블로그에서는 프로그램을 이용한안부글 자동등록 방지를 위해 1일 안부글 작성횟수에제한을 두고 있습니다.
1일 안부글 작성횟수를 초과하셨습니다.
고객님이 남기신 안부글에 대한 다수의 신고가 접수되어1일 안부글 작성 횟수가 5회로 제한되었습니다.

네이버 블로그는 여러 사람이 함께 모여 즐거움을 나누는공간으로 모든 분들이 기분좋게 블로그를 이용할 수 있도록고객님의 이해와 협조 부탁 드립니다.
공감을 삭제하시겠습니까?

이 글의 공감수도 함께 차감됩니다.


이웃으로 추가하시겠어요?
*
한국투어 한국투어 (Du kế hoạch Hàn Quốc)
이웃추가
이웃추가 레이어 닫기

작성하신 에 이용자들의 신고가 많은 표현이 포함되어 있습니다.