Kế toán xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp

      344

Xác định công dụng kinh doanh theo thông bốn 200 là các bước vô cùng quan trọng đặc biệt và tinh vi của kế toán. Vậy bạn đã nắm rõ hay chưa? otworzumysl.com lúc này sẽ phân tách sẻ chi tiết trong phần share dưới đây.

Bạn đang xem: Kế toán xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp


a) vào cuối kỳ kế toán, thực hiện việc kết nhảy số doanh thu bán sản phẩm thuần vào thông tin tài khoản Xác định kết quả kinh doanh, ghi:
b) Kết chuyển trị giá bán vốn của sản phẩm, mặt hàng hóa, dịch vụ thương mại đã tiêu hao trong kỳ, giá cả liên quan lại đến chuyển động kinh doanh bất động sản nhà đất đầu tư, ghi:
g) vào cuối kỳ kế toán, kết dịch số chênh lệch thân số phạt sinh bên Nợ cùng số tạo ra bên tất cả TK 8212 “Chi mức giá thuế các khoản thu nhập hoãn lại”:
h) Định kỳ, đơn vị chức năng hạch toán dựa vào được phân cấp theo dõi kết quả kinh doanh vào kỳ nhưng không theo dõi mang lại lợi nhuận sau thuế không phân phối triển khai kết chuyển kết quả kinh doanh vào kỳ lên đơn vị chức năng cấp trên:
*

Khái niệm và cách xác định hiệu quả kinh doanh

Kết quả sale là gì?

Kết quả gớm doanhlà tác dụng cuối thuộc trong hoạt động kinh doanh của chúng ta tại 1 thời kỳ khăng khăng và được cấu thành bởihoạt động chế tạo kinh doanh,hoạt động đầu tư tài chínhvà vận động khác. Tác dụng kinh doanh cuối cùng đó là số chi phí lãi hoặc lỗ.

Kết quả tởm doanh của khách hàng được xác định như sau:

Kết quả sale (lợi nhuận trước thuế TNDN hoặc lỗ)=Kết trái hoạt độngsản xuất tởm doanh+Kết quả gớm doanhhoạt đụng tài chính+Kết quả kinh doanhhoạt động khác

Cách xác định hiệu quả kinh doanh

Cách khẳng định kết quả hoạt động sản xuất tởm doanh

Hoạt động sản xuất kinh doanhlà hoạt động chính của chúng ta và được biểu thị thông quakết quả bán hàng và cung cấp dịch vụ. Với được đo lường và tính toán như sau:

Kết quả chuyển động sản xuất tởm doanh=Doanh thu thuần về buôn bán hàngGiá vốn mặt hàng bánChi phí buôn bán hàngChi phí làm chủ doanh nghiệp

Bây giờ, bọn chúng ta bắt đầu tìm hiểu các thành tố này như sau:

Doanh thu thuần về bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ
Doanh thu THUẦN về bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ=Doanh thubán mặt hàng và cung ứng dịchCác khoản giảm trừ doanh thu
Giá vốn sản phẩm bán

Là trị giá bán vốn xuất kho thực tiễn của số sản phẩm xuất kho để bán hoặc túi tiền của công trình xây dựng đã ngừng bàn giao mang đến khách hàng. Tùy vào loại hình doanh nghiệp khác nhau sẽ có cách cấu thành giá vốn không giống nhau.

Chi phí cung cấp hàng

Là cục bộ các khoản túi tiền phát sinh liên quan đến quá trình bán sản phẩm, hàng hóa và cung cung cấp dịch vụ.

Chi phí làm chủ doanh nghiệp

Là toàn bộ giá cả liên quan đến hoạt động thống trị sản xuất ghê doanh, làm chủ hành chính và một vài khoản không giống có đặc thù chung toàn doanh nghiệp phân chia cho số hàng vẫn bán.

Cách xác định kết quả kinh doanh hoạt động tài chính

Kết quả hoạt động tài chínhlàsố chênh lệch giữadoanh thucủa vận động tài bao gồm vàchi phíhoạt hễ tài chính.

Cách xác minh Kết quảkinh doanhhoạt hễ khác

Kết quả gớm doanh vận động khác là số chênh lệch giữa số thu nhập cá nhân khác và chi tiêu khác.

Nguyên tắc kế toán tài chính và phương pháp hạch toán xác định kết quả kinh doanh

Để xác định công dụng kinh doanh của doanh nghiệp, kế toán sử dụng TK 911 – Xác định công dụng kinh doanh để hạch toán. Lúc sử dụng thông tin tài khoản này, kế toán cần tuân thủ một số trong những nguyên tắc kế toán tại điều 96 thông tư 200/2014/TT-BTC.

Nguyên tắc kế toán

a) tài khoản này dùng để xác định với phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh với các vận động khác của người tiêu dùng trong một kỳ kế toán năm. Kết quả hoạt động kinh doanh của bạn bao gồm: Kết quả hoạt động sản xuất, tởm doanh, kết quả vận động tài bao gồm và kết quả chuyển động khác.

b) tài khoản này phải phản ánh đầy đủ, đúng đắn kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ kế toán. Kết quả vận động kinh doanh bắt buộc được hạch toán chi tiết theo từng loại chuyển động (hoạt hễ sản xuất, chế biến, vận động kinh doanh thương mại, dịch vụ, vận động tài chính…). Trong từng loại chuyển động kinh doanh rất có thể cần hạch toán chi tiết cho từng một số loại sản phẩm, từng ngành hàng, từng một số loại dịch vụ.

c) những khoản lệch giá và các khoản thu nhập được kết gửi vào tài khoản này là số doanh thu thuần và các khoản thu nhập thuần.

Kết cấu và câu chữ phản ánh của tài khoản 911

Bên Nợ:

Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư và thương mại & dịch vụ đã bán;Chi phí hoạt động tài chính, chi phí thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp và ngân sách chi tiêu khác;Chi phí bán hàng và đưa ra phí quản lý doanh nghiệp;Kết gửi lãi.

Bên Có:

Doanh thu thuần về số sản phẩm, sản phẩm hóa, không cử động sản đầu tư và dịch vụ đã buôn bán trong kỳ;Doanh thu hoạt động tài chính, các khoản thu nhập cá nhân khác cùng khoản ghi giảm giá thành thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp;Kết đưa lỗ.

Tài khoản 911 không có số dư cuối kỳ

Phương pháp kế toán một số giao dịch tài chính chủ yếu

Vào thời điểm cuối kỳ kế toán, kế toán phải thực hiện các cây bút toán kết đưa Doanh thu, Thu nhập, ngân sách chi tiêu để xác định công dụng kinh doanh. Tuy nhiên, trước khi thực hiện các cây viết toán kết gửi để xác định kết quả kinh doanh, họ phải thực hiệnkết chuyển các khoản sút trừ lợi nhuận – TK 521sangTK 511,để xác định lợi nhuận thuần trước.

Cách kết đưa như sau

Nợ TK 511: tổng thể tiền sút trừ doanh thu

Có TK 5211: Số tiền phân tách khấu dịch vụ thương mại phát sinh trong kỳ.

Có TK 5212: Số tiền Hàng bán bị trả lại tạo ra trong kỳ.

Xem thêm: Margin Gutter Trong Word Là Gì? Căn Chỉnh Lề (Margin) Trong Word 2010 « Hocict

Có TK 5213:Số tiền giảm ngay hàng bánphát sinh trong kỳ.

Sau lúc đã xác minh được doanh thu thuần thì quy trình tiến hành kết gửi để xác định hiệu quả kinh doanh sẽ được thực hiện như sau:

Quy trình xác định kết quả kinh doanh trên có thể được nắm tắt bằng sơ đồ vật như dưới đây:


*

a) vào cuối kỳ kế toán, triển khai việc kết dịch số doanh thu bán hàng thuần vào thông tin tài khoản Xác định kết quả kinh doanh, ghi:

Nợ TK 511 – Doanh thu bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ

Có TK 911 – Xác định hiệu quả kinh doanh.

b) Kết chuyển trị giá chỉ vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thương mại đã tiêu thụ trong kỳ, giá thành liên quan liêu đến hoạt động kinh doanh bất động sản đầu tư, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định công dụng kinh doanh

Có TK 632 – giá vốn mặt hàng bán.

c) thời điểm cuối kỳ kế toán, kết đưa doanh thu chuyển động tài chủ yếu và các khoản thu nhập khác, ghi:

Nợ TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính

Nợ TK 711 – các khoản thu nhập khác

Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh.

d) cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi tiêu hoạt hễ tài bao gồm và các khoản giá thành khác, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định hiệu quả kinh doanh

Có TK 635 – giá cả tài chính

Có TK 811 – giá thành khác.

đ) cuối kỳ kế toán, kết chuyển đưa ra phí bán sản phẩm phát sinh trong kỳ, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định tác dụng kinh doanh

Có TK 641 – giá thành bán hàng.

e) cuối kỳ kế toán, kết chuyển bỏ ra phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định công dụng kinh doanh

Có TK 642 – chi phí thống trị doanh nghiệp.

f) thời điểm cuối kỳ kế toán, kết chuyển giá thành thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp hiện hành, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 8211 – chi tiêu thuế thu nhập doanh nghiệp hiện tại hành.

g) cuối kỳ kế toán, kết nhảy số chênh lệch giữa số vạc sinh mặt Nợ cùng số tạo ra bên gồm TK 8212 “Chi tổn phí thuế các khoản thu nhập hoãn lại”:

– trường hợp TK 8212 có số phạt sinh bên Nợ to hơn số phát sinh bên Có, thì số chênh lệch, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 8212 – ngân sách thuế thu nhập cá nhân hoãn lại.

– giả dụ số phát sinh Nợ TK 8212 bé dại hơn số phân phát sinh có TK 8212, thì số chênh lệch, ghi:

Nợ TK 8212 – chi tiêu thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Có TK 911 – Xác định hiệu quả kinh doanh.

h) Định kỳ, đơn vị chức năng hạch toán phụ thuộc được phân cấp cho theo dõi công dụng kinh doanh vào kỳ nhưng không tuân theo dõi mang đến lợi nhuận sau thuế không phân phối thực hiện kết chuyển hiệu quả kinh doanh vào kỳ lên đơn vị chức năng cấp trên:

– Kết đưa lãi, ghi:

Nợ TK 911- Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 336 – đề xuất trả nội bộ.

– Kết đưa lỗ, ghi:

Nợ TK 336 – yêu cầu trả nội bộ

Có TK 911 – Xác định hiệu quả kinh doanh.

i) Kết chuyển kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ vào lợi tức đầu tư sau thuế không phân phối:

– Kết gửi lãi, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định hiệu quả kinh doanh

Có TK 421 – lợi nhuận sau thuế không phân phối.

– Kết gửi lỗ, ghi:

Nợ TK 421 – lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh.

Vậy là họ đã tra cứu hiểu dứt cách xác định kết quả kinh doanh của khách hàng theo Thông tư 200. Hi vọng chúng ta đã nắm rõ lượng kỹ năng và kiến thức này với vận dụng giỏi vào các bước kế toán của bản thân nhé.