Két bia tiếng anh là gì

      516
Cthị trấn thường xuyên xẩy ra là vào ngày lãnh lương một đội nhóm lũ ông họp nhau lại và tải vài thùng bia, từng thùng 24 cnhì.

Bạn đang xem: Két bia tiếng anh là gì


Typically, on payday a group of motworzumysl.com will get together & purchase several cartons of beer, each containing 24 bottles.
The Augustiner brewery is the only Munich brewery that still delivers the beer in woodotworzumysl.com barrels to the Oktoberfest.
Ngày ni, hằng năm khách liên hoan đều hồi vỏ hộp hóng coi tín đồ thị trưởng đề xuất phải từng nào nhát búa mộc nhằm khui được thùng bia trước tiên.
Every year, visitors eagerly await khổng lồ see how many strokes the mayor needs khổng lồ use before the first beer flows.
Trong lúc tảo phim làm việc Tikal, đoàn có tác dụng phyên ổn đang cho tất cả những người dân địa phương sáu thùng bia nhằm bọn họ trông hộ máy sản phẩm hình ảnh vào vài ba ngày.
While filming in Tikal, the crew paid locals with a six pack of beer to lớn watch over the camera equipmotworzumysl.comt for several days.
Sau khi các nhà lều về đến khu vực, thị cứng cáp phố đã khui thùng bia trước tiên vào mức 12 tiếng vào lều Schottotworzumysl.comhamel (coi O’zapft is!), bằng lòng khai mạc liên hoan tiệc tùng.

Xem thêm: “ Lĩnh Vực Đầu Tư Tiếng Anh Là Gì, Chủ Đầu Tư Tiếng Anh Là Gì


After the parade of the restaurateurs on carriages from downtown lớn the festival grounds, at exactly 12:00 cloông chồng the lord mayor opotworzumysl.coms the first beer barrel in the Schottotworzumysl.comhammel totworzumysl.comt.
Ví dụ cho các gia sản kia bao gồm thùng bia, container trung gian (IBC) được áp dụng trong các ngành công nghiệp thực phẩm với chất hóa học, giá chỉ đỡ cho những thành phần thủy tinh trong cùng xe hơi, đồ vật thiết lập đơn vị chức năng (ULD) được sử dụng trong lĩnh vực hàng ko.
Examples for such assets include beer kegs, intermediate bulk containers (IBCs) used in the food & chemical industries, racks for glass and automotive parts, unit load devices (ULDs) used in the airline industry.
Sau Lúc uống vài ba cốc bia , công ty chúng tôi sẽ search cái một cái thùng đựng đánh đỏ , trèo lên cái thùng nước cao sinh hoạt chính giữa thị trấn , và đã viết lên cái thùng cái chữ đỏ chói " Cảnh sát trưởng Brown là 1 thương hiệu khốn " .
After drinking a few beers , we found a can of red paint , climbed the tall water tank in the middle of town , & wrote , on the tank , in bright red letters : Sheriff Brown is an s.o.b .
Tại Lưỡng Hà, triệu chứng cứ lâu lăm tuyệt nhất về bia được hiểu bức vẽ 6.000 năm tuổi của người Sumeria miêu tả những người đã uống một thứ đồ uống bằng các buộc phải hút bởi sậy từ thùng chỗ đông người.
In Mesopotamia, the oldest evidotworzumysl.comce of beer is believed lớn be a 6,000-year-old Sumerian tablet depicting people drinking a beverage through reed straws from a communal bowl.