Khái niệm kết quả kinh doanh là gì

      107

Khái niệm kế toán tài chính xác định tác dụng kinh doanh

Kết quả tiêu thụ sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp đó là kết quả của vận động sản xuất marketing chính và chuyển động kinh doanh không giống trong kỳ kế toán. Kết quả vận động kinh doanh của chúng ta bao gồm: Kết quả chuyển động sản xuất, kinh doanh, kết quả chuyển động tài bao gồm và kết quả chuyển động khác.

Bạn đang xem: Khái niệm kết quả kinh doanh là gì

Kết quả hoạt động sản xuất gớm doanh là số chênh lệch giữa doanh thu thuần với trị giá chỉ vốn hàng bán (Gồm cả sản phẩm, hàng hoá, bất động sản đầu tư chi tiêu và dịch vụ, chi tiêu sản xuất của thành phầm xây lắp, giá cả liên quan đến chuyển động kinh doanh bđs đầu tư, như: ngân sách khấu hao, chi phí sửa chữa, nâng cấp, ngân sách cho mướn hoạt động, ngân sách chi tiêu thanh lý, nhượng bán bđs nhà đất đầu tư), đưa ra phí bán sản phẩm và chi phí cai quản doanh nghiệp.Kết quả hoạt động tài đó là số chênh lệch giữa các khoản thu nhập của chuyển động tài chính và giá cả hoạt cồn tài chính.Kết quả vận động khác là số chênh lệch giữa những khoản thu nhập cá nhân khác và những khoản túi tiền khác.

Xem thêm: Luật Đất Đai 2013 Và Các Văn Bản Hướng Dẫn, Toàn Bộ Văn Bản Qppl Hướng Dẫn Luật Đất Đai 2013

*
Khái niệm kế toán xác định hiệu quả kinh doanh

Cuối kỳ kinh doanh, kế toán khẳng định KQKD, các bước này được tiến hành trên TK 911 “Xác định kết quả kinh doanh”.Để khẳng định KQKD, ta cần tính theo các công thức sau :

Doanh thu thuần = Doanh thu bán sản phẩm – các khoản bớt trừ doanh thuLợi nhuận gộp = lợi nhuận thuần – giá bán vốn mặt hàng bánLợi nhuận thuần = roi gộp – (Chi phí bán hàng + ngân sách chi tiêu QLDN).
*
Các tiêu chí xác định tác dụng kinh doanh

Nguyên tắc kế toán Kế toán xác định kết quả kinh doanh

Phản ánh đầy đủ, chính xác các khoản kết quả chuyển động kinh doanh của kỳ hạch toán theo như đúng quy định của chế độ làm chủ tài chính.Phải được hạch toán cụ thể theo từng loại hoạt động như hoạt động sản xuất, chế biến; hoạt động kinh doanh yêu thương mại;… vào từng loại chuyển động kinh doanh có thể cần hạch toán cụ thể cho từng nhiều loại sản phẩm, từng ngành hàng, từng một số loại dịch vụ.Các khoản lệch giá và các khoản thu nhập được kết chuyển vào tài khoản này là số doanh thu thuần và thu nhập thuần.

Chứng từ sử dụng:

Bảng tính kết quả vận động kinh doanh, kết quả vận động khác, phiếu thu, phiếu chi, hóa solo GTGT, phiếu kết gửi doanh thu, chi tiêu và các chứng trường đoản cú gốc tất cả liên quan…

Tài khoản sử dụng:

Tài khoản 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Sơ trang bị hạch toán

*
Sơ vật dụng hạch toán kế toán tài chính xác định công dụng kinh doanh