Khánh phương là ai? tiểu sử, sự nghiệp và tình cảm nam ca sĩ