Khi yêu ai rồi chẳng cần biết bên ngoài nắng to hay là mưa rào