DÀN KARAOKE DI ĐỘNG LÀ GÌ? CÓ NHỮNG ĐIỂM NÀO KHÁC VỚI LOA KÉO?