Kinh doanh ngoại tệ

      194

Sản phẩm giao dịch ngay (Spot) là thanh toán giao dịch hai mặt (otworzumysl.com và đối tác là định chế tài chính) thực hiện mua, xuất kho với nhau một lượng ngoại tế với VNDhoặc với những ngoại tệ khác theo tỷ giá giao ngay xác minh tại ngày giao dịch


*

Sản phẩm thanh toán giao dịch kỳ hạn (Forward) là thanh toán hai mặt (otworzumysl.com và công ty đối tác là định chế tài chính) cam đoan mua, bán ra với nhau một lượng ngoại tệ với VNDhoặc với một nước ngoài tệ không giống theo tỷ giá bán kỳ hạn xác minh tại ngày giao dịch.

Bạn đang xem: Kinh doanh ngoại tệ


*

Sản phẩm giao dịch thanh toán hoán thay đổi ngoại tệ (Swap) là thanh toán giao dịch giữa ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn otworzumysl.com và công ty đối tác là định chế tài chính, gồm một giao dịch cài đặt và một thanh toán giao dịch bán cùng một lượng ngoại tệ với VND hoặc với một nước ngoài tệ khác, trong những số ấy ngày giao dịch của hai giao dịch thanh toán là khác biệt và tỷ giá bán của hai thanh toán giao dịch được khẳng định tại ngày giao dịch.

Xem thêm: Bình Xịt Lạnh Trong Bóng Đá, Bình Xịt Lạnh Giảm Đau Taan Thể Thao


*

Sản phẩm thanh toán giao dịch ngay (Spot) là thanh toán hai bên (otworzumysl.com và công ty đối tác là định chế tài chính) triển khai mua, xuất kho với nhau một lượng nước ngoài tế với VNDhoặc với những ngoại tệ khác theo tỷ giá giao ngay xác minh tại ngày giao dịch


*

Sản phẩm giao dịch kỳ hạn (Forward) là thanh toán giao dịch hai bên (otworzumysl.com và công ty đối tác là định chế tài chính) cam đoan mua, bán với nhau một lượng ngoại tệ cùng với VNDhoặc cùng với một ngoại tệ khác theo tỷ giá bán kỳ hạn khẳng định tại ngày giao dịch.


*

Sản phẩm giao dịch hoán thay đổi ngoại tệ (Swap) là giao dịch giữa ngân hàng nông nghiệp và đối tác là định chế tài chính, bao gồm 1 giao dịch cài đặt và một giao dịch thanh toán bán và một lượng ngoại tệ cùng với VND hoặc với một ngoại tệ khác, trong số ấy ngày thanh toán của hai giao dịch là khác biệt và tỷ giá của hai giao dịch thanh toán được xác định tại ngày giao dịch.


Liên kết website chọn website doanh nghiệp Cổ phần chứng khoán otworzumysl.comCông ty CP Bảo Hiểm ngân hàng Nông Nghiệp - ABICNgân hàng nhà nướcHiệp hội ngân hàngĐảng ủy khối doanh nghiệp trung ươngBan Tuyên giáo Trung ương