Kinh doanh ở new zealand

      119

Những người sale có ghê nghiệm mong muốn mua hoặc thành lập một doanh nghiệp ở New Zealand có thể nộp đối chọi cho một visa thao tác theo theo diện Entrepreneur Resident Visa hoặc Entrepreneur Work Visa.

Bạn đang xem: Kinh doanh ở new zealand

*

Tổng quát mắng về định cư New Zealand theo diện gớm doanh

 Entrepreneur Resident VisaEntrepreneur Work Visa
Đối tượng áp dụngbạn đang ở New Zealand với một thị thực doanh nhân thao tác (Entrepreneur Work Visa) hoặc một visa chất nhận được kinh doanh riêng tự cai quản (self-employed), và bạn có nhu cầu sống sống New Zealand trên cơ sở lâu dài. Nếu như bạn đang được cấp thị thực này, bạn sẽ có thể tiếp tục chuyển động kinh doanh của chính bản thân mình tại New Zealand và ở lại đây mãi mãi.Bạn là một trong những người sale có kinh nghiệm và bạn muốn làm vấn đề trong doanh nghiệp của chính mình ở New Zealand. Nếu như bạn đang được cấp cho thị thực này, bạn cũng có thể mua hoặc thành lập một công ty lớn ở New Zealand, mà bạn có thể làm một trong những hai cơ mà không sống ở chỗ này vĩnh viễn hoặc như là một bước thứ nhất hướng tới trú ngụ New Zealand.
Điều kiện đối với đương đối chọi khi nộp đơn· Tự marketing ít tốt nhất 6 tháng.

· nếu như khách hàng đang nộp đơn sau khoản thời gian tự cai quản ít hơn 2 năm, các bạn sẽ cần phải bao gồm vốn đầu tư chi tiêu ít độc nhất là NZ $ 500.000 và đã tạo nên 3 câu hỏi làm new ở New Zealand.

· các bạn phải tạo ra khoản vốn đầu tư chi tiêu ít tốt nhất NZ$100,000.

· Đạt ít nhất 120 điểm theo thang điểm reviews Entrepreneur Work Visa.

Xem thêm: Hướng Dẫn Đổi Tên Facebook Không Bị Ngược, Hướng Dẫn Cách Sửa Tên Facebook Bị Đảo Ngược

· các bạn phải cung ứng kế hoạch sale cho việc kinh doanh mà chúng ta có dự định mua hoặc sale tại New Zealand.

Thời gian ở lại NZVô thời hạn12 tháng trong quá trình đầu của thị thực, tiếp đến 24 tháng khi bạn cung cấp đầy đủ việc bạn đã dứt việc kinh doanh.
Quyền lợi khi sở hữu visa· Tiếp tục chuyển động kinh doanh của doanh nghiệp tại New Zealand.

· Sống, có tác dụng việc, tiếp thu kiến thức tại New Zealand.

· Đính kèm vợ/chồng và con phụ thuộc (

· Đến New Zealand để mua hoặc hoạt động kinh doanh

· chuyển động kinh doanh trong nghành nghề dịch vụ kinh doanh của bạn tại New Zealand tổng thời gian lên tới 3 năm

· Đính kèm vợ/chồng, và con phụ thuộc (

Sau khi có visaBạn rất có thể nộp 1-1 xin thường xuyên trú nhân.Bạn rất có thể nộp đối kháng xin thường trú nhân theo Entrepreneur Residence Visa Category.

Bạn rất có thể tiếp tục xin thị thực này để đạt đủ điều kiện ở lại. Và khi được cấp cho thị thực, bạn sẽ tiếp tục được phép làm việc lại 3 năm nữa.